Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Structural factors of effectiveness of private family medicine (case-study)

283
Article(UKR)(.pdf)

With the help of case-study research structural factors of private family medicine efficacy has been defined in Komsomolsk Poltava region where successful institutionalization of family medicine has been carried out.

  1. Rishennja Komsomolskoi miskoi rady vid 08.03.1997 r. ‘Pro zatverdzhennja Koncepcii zabezpechennja naselennja m. Komsomolska medychnoju dopomogoju ta racionalizacii systemy ohorony zdorovja u period finansovo-ekonomichnoi kryzy’. URL: http//mozdocs.kiev.ua [in Ukrainian]

  2. Pro zatverdzhennja medychnyh zakladiv m. Komsomolska Poltavskoi oblasti eksperymentalnoju bazoju z organizacii medyko-sanitarnoi dopomogy naselennja na zasadah simejnoi medycyny: nakaz MOZ Ukrainy vid 06.08.1998 r. No 242. URL: www.moz.gov.ua [in Ukrainian]

  3. Popov, O.P. (2004). Dosvid reformuvannja pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomogy na municypalnomu rivni. Glavvrach, 6 (38), 44-47 [in Ukrainian]

  4. Pro zatverdzhennja Programy Simejna medycyna: rishennja Komsomolskoi miskoi rady Poltavskoi oblasti: V sesija XXIII sklykannja vid 16.08.1998 r. URL: http//mozdocs.kiev.ua [in Ukrainian]

  5. Chto propisat’ Minzdravu? URL: http://www. expert.ua/articles [in Russian]

  6. Fajda, M.M. (2004). Dosvid roboty simejnogo likarja m. Komsomolsk Poltavskoi oblasti. Glavvrach, 6 (38), 51-53 [in Ukrainian]

  7. Krok do efektyvnoi medycyny – rozvytok pervynnoi medychnoi dopomogy. URL: http://www.apteka.ua/article [in Ukrainian]

  8. Semejnaja medicina v otdel’no vzjatom regione. (2000). Apteka, 252 (31). URL: http://www.apteka.ua/online/14922 [in Russian]

  9. Slabkyi, G.O. (2011). Sytuacijnyj analiz rozvytku simejnoi medycyny v Ukraini. 2010 rik. Kyiv: MOZ Ukrainy, Ukrainskyi instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  10. Wepanskij, Ja. (1969). Jelementarnye ponjatija sociologii. Moscow: Progress [in Russian]

Full text