“Why no Ukrainian universities in the world ranking?”: response of modern graduate student in the article

63
Article(UKR)(.pdf)

In the articleexamines an array of responses (on the issue of”absence”ofnational universities in the modern world rankings) graduate students one of theleading Ukrainian universities. To analyze finger obtained was used in the methodof content analysis.

  1. Zgurovs’kyj, M. (2012). Reforma vyshhoi’ osvity – neobhidnyj chynnyk suspil’nyh peretvoren’. Dzerkalo tyzhnja. Ukrai’na, 2. URL: http://kpi.ua/1203-1 [in Ukrainian]

  2. Kurbatov, S. (2011). Universytet svitovogo klasu jak materializacija idei’ elitnogo navchal’nogo zakladu HHI storichchja. Filosofija osvity: teorija i praktyka upravlinnja social’nymy systemamy, 3. URL: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2011_3/Kurb.pdf [in Ukrainian]

  3. Mokin, B.I. A chy varto Ukrai’ni zmicnjuvatyradjans’ku systemu atestacii’ naukovyh i naukovo-pedagogichnyh kadriv? URL: http://www.osvita.org.ua/articles/53.html [in Ukrainian]

  4. Lenovickaja, O. (2011). Put’ k professionalizmu v vysshem obrazovanii. Zerkalo nedeli. Ukraina, 20. URL: http://zn.ua/EDUKATION/put_k_professionalizmu_v_vysshem_obrazovanii-82153.html [in Russian]

  5. Striha, M. (2012). Talanovytyh i chesnyh derzhava ne potrebuje: pro prychyny padinnja rivnja osvity v Ukrai’ni. Krai’na, 18 (121), 32-35 [in Ukrainian]

Full text