Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Why no Ukrainian universities in the world ranking?: response of modern graduate student in the article

234
Article(UKR)(.pdf)

In the article examines an array of responses (on the issue of “absence” of national universities in the modern world rankings) graduate students one of the leading Ukrainian universities. To analyze finger obtained was used in the method of content analysis.

  1. Zgurovskyj, M. (2012). Reforma vyshhoi osvity – neobhidnyj chynnyk suspilnyh peretvoren. Dzerkalo tyzhnja. Ukraina, 2. URL: http://kpi.ua/1203-1 [in Ukrainian]

  2. Kurbatov, S. (2011). Universytet svitovogo klasu jak materializacija idei elitnogo navchalnogo zakladu XXI storichchja. Filosofija osvity: teorija i praktyka upravlinnja socialnymy systemamy, 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2011_3/Kurb.pdf [in Ukrainian]

  3. Mokin, B.I. A chy varto Ukraini zmicnjuvatyradjansku systemu atestacii naukovyh i naukovo-pedagogichnyh kadriv? URL: http://www.osvita.org.ua/articles/53.html [in Ukrainian]

  4. Lenovickaja, O. (2011). Put’ k professionalizmu v vysshem obrazovanii. Zerkalo nedeli. Ukraina, 20. URL: http://zn.ua/EDUKATION/put_k_professionalizmu_v_vysshem_obrazovanii-82153.html [in Russian]

  5. Striha, M. (2012). Talanovytyh i chesnyh derzhava ne potrebuje: pro prychyny padinnja rivnja osvity v Ukraini. Kraina, 18 (121), 32-35 [in Ukrainian]

Full text