Professional risks of modern students as a component of a risk society: risks peculiarities of the professional existence phases

343
Article(UKR)(.pdf)

The article investigates the “occupational risks” of contemporary Ukrainian students. Based on the definition of “risk” given by J. Zubok, the author offers her own definition of “occupational risks” and develops typologies of their classification.

Special attention is given to the risks analysis of subject’s professional existence phases and to the study of occupational risks’ peculiarities.

 1. Sokuryanskaya, L.G. (2006). Studenchestvo na puti k drugomu obshchestvu: tsennostnyidiskurs perekhoda. Khar’kov: Khar’kovskii natsional’nyi universitet imeni V.N. Karazina [in Russian]

 2. Golovatyi, N.F. (1999). Dialektika prav i obyazannostei molodezhi v obshchestve. In Sotsiologiya molodezhi: kurs lektsii (pp. 164-171). Kyiv [in Russian]

 3. Chuprov, V.I., Zubok, Yu.A. (2003). Molodezh’ v obshchestve riska. Kyiv: Uil’yams, Moscow: Nauka [in Russian]

 4. Omel’chenko, E.L. (2004). Molodezh’: otkrytyi vopros. Ul’yanovsk: Simbirskaya kniga [in Russian]

 5. Davis, К., Moore, W. (1945). Principles of Stratification. American Sociological Review, 10, 4, 242-249.

 6. Zubok, Yu.A. Metodologiya riskologicheskogo podkhoda v sotsiologii molodezhi. URL: http://www.socyouthran.ru/bookview.php?file=12&PHPSESSID=a7d6aa225dae5413267d4e45a4823a2e [in Russian]

 7. Zubok, Yu.A. (2003). Problemy sotsial’nogo razvitiya molodezhi v usloviyakh riska. Socis – Sociological Studies, 4, 42-51 [in Russian]

 8. Mansurov, V.A., Yurchenko, O.V. (2008). Konstruirovanie novykh statusnykh pozitsiiv protsesse professionalizatsii. In Z.T. Golenkova (Ed.), Modernizatsiya sotsial’noi struktury rossiiskogo obshchestva (pp. 139-156). Moscow: Institut sotsiologii RAN [in Russian]

 9. Deineko, O.O. (2011). Suchasne ukrainske studentstvo pered vyklykamy suspilstva ryzyku: shtryhy do portretu profesijnoi ryzykologichnosti. In Metodologija, teorijata praktyka sociologichnogo analizu suchasnogo suspilstva (pp. 445-462). Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina [in Ukrainian]

 10. Mansurov, V.A., Yurchenko, O.V. (2009). Sotsiologiya professii. Istoriya, metodologiyai praktika issledovanii. Socis – Sociological Studies, 8, 36-46 [in Russian]

 11. Mansurov, V., Yurchenko, O. (2011). The Anglo-American and Russian Sociology of Professions: Comparisons and Perspectives. In V.A. Mansurov (Ed.), Russian Sociology in Turbulent Times (pp. 54-68). Moscow.

 12. Dingwall, R., Lewis, P. (1983). The Sociology of the Professions. London: Macmillan.

 13. Dingwall, R. (1976). Accomplishing profession. The Sociological Review, 24(2), 331-349.

 14. Romanov, P.B., Yarskaya-Smirnova, E.P. (2009). Mir professii – peresmotr analiticheskikh perspektiv. Socis – Sociological Studies, 8, 25-35 [in Russian]

 15. Saks, M., Olsop, J. (2003). Sotsiologiya professii: gosudarstvo, meditsina i rynokv Velikobritanii. In Professional’nye gruppy intelligentsii (pp. 79-104). Moscow [in Russian]

 16. Shchudlo, S.A. (2012). Instytucijni ryzyky vyshchoi pedagogichnoi osvity. Ukr. socìum – Ukrainian society, 4, 185-195 [in Ukrainian]

 17. Nort, D. (1997). Instituty, institutsional’nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki. Moscow: Nachala [in Russian]

 18. Polterovich, V.M. (1999). Institutsional’nye lovushki i ekonomicheskie reformy. Ekonomika i matematicheskie metody, 5, 2. URL: http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/other.htm [in Russian]

 19. Kholod, L.B. (2006). Izmenenie professional’nykh orientatsii molodezhi, postupayushchei v vuzy. Metodologiya, teoriya ta praktika sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspil’stva, 1, 414-418 [in Russian]

 20. Bek, U. (2000). Obshchestvo riska: na puti k drugomu modernu. Moscow: Progress Traditsiya [in Russian]

 21. Konstantinovskii, D.L. (2008). Neravenstvo i obrazovanie. Opyt sotsiologicheskikh issledovanii zhiznennogo starta rossiiskoi molodezhi (1960-e gody – nachalo 2000-kh). Moscow [in Russian]

Full text