Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Професійні ризики сучасного студентства як компонент суспільства ризику: особливості ризиків фаз професійного буття

376
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена дослідженню “професійних ризиків” сучасного українського студентства. Спираючись на визначення “ризику” Ю.А. Зубок, автор пропонує власну дефініцію “професійних ризиків” та розробляє типології їх класифікації. Особливу увагу присвячено аналізу ризиків фаз професійного буття суб’єкта та дослідженню особливостей професійних ризиків.

 1. Sokuryanskaya, L.G. (2006). Studenchestvo na puti k drugomu obshchestvu: tsennostnyidiskurs perekhoda. Khar’kov: Khar’kovskii natsional’nyi universitet imeni V.N. Karazina [in Russian]

 2. Golovatyi, N.F. (1999). Dialektika prav i obyazannostei molodezhi v obshchestve. In Sotsiologiya molodezhi: kurs lektsii (pp. 164-171). Kiev [in Russian]

 3. Chuprov, V.I., Zubok, Yu.A. (2003). Molodezh’ v obshchestve riska. Kiev: Uil’yams, Moskva: Nauka [in Russian]

 4. Omel’chenko, E.L. (2004). Molodezh’: otkrytyi vopros. Ul’yanovsk: Simbirskaya kniga [in Russian]

 5. Davis, К., Mооre, W. (1945). Principles of Stratification. American Sociological Review, 10, 4, 242-249 [in English]

 6. Zubok, Yu.A. Metodologiya riskologicheskogo podkhoda v sotsiologii molodezhi. URL: http://www.socyouthran.ru/bookview.php?file=12&PHPSESSID=a7d6aa225dae5413267d4e45a4823a2e [in Russian]

 7. Zubok, Yu.A. (2003). Problemy sotsial’nogo razvitiya molodezhi v usloviyakh riska. Socis – Sociological Studies, 4, 42-51 [in Russian]

 8. Mansurov, V.A., Yurchenko, O.V. (2008). Konstruirovanie novykh statusnykh pozitsiiv protsesse professionalizatsii. In Z.T. Golenkova (Ed.), Modernizatsiya sotsial’noi struktury rossiiskogo obshchestva (pp. 139-156). Moscow: Institut sotsiologii RAN [in Russian]

 9. Deineko, O.O. (2011). Suchasne ukrai’ns’ke studentstvo pered “vyklykamy” suspil’stva ryzyku: shtryhy do portretu “profesijnoi’ ryzykologichnosti”. In Metodologija, teorijata praktyka sociologichnogo analizu suchasnogo suspil’stva (pp. 445-462). Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina [in Ukrainian]

 10. Mansurov, V.A., Yurchenko, O.V. (2009). Sotsiologiya professii. Istoriya, metodologiyai praktika issledovanii. Socis – Sociological Studies, 8, 36-46 [in Russian]

 11. Mansurov, V., Yurchenko, O. (2011). The Anglo-American and Russian Sociology of Professions: Comparisons and Perspectives. In V.A. Mansurov (Ed.), Russian Sociology in Turbulent Times (pp. 54-68). Moscow [in English]

 12. Dingwall, R., Lewis, P. (1983). The Sociology of the Professions. London: Macmillan [in English]

 13. Dingwall, R. (1976). Accomplishing profession. The Sociological Review, 24(2), 331-349 [in English]

 14. Romanov, P.B., Yarskaya-Smirnova, E.P. (2009). Mir professii – peresmotr analiticheskikh perspektiv. Socis – Sociological Studies, 8, 25-35 [in Russian]

 15. Saks, M., Olsop, J. (2003). Sotsiologiya professii: gosudarstvo, meditsina i rynokv Velikobritanii. In Professional’nye gruppy intelligentsii (pp. 79-104). Moscow [in Russian]

 16. Shchudlo, S.A. (2012). Instytucijni ryzyky vyshchoi’ pedagogichnoi’ osvity. Ukr. socìum – Ukrainian society, 4, 185-195 [in Ukrainian]

 17. Nort, D. (1997). Instituty, institutsional’nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki. Moscow: Nachala [in Russian]

 18. Polterovich, V.M. (1999). Institutsional’nye lovushki i ekonomicheskie reformy. Ekonomika i matematicheskie metody, 5, 2. URL: http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/other.htm [in Russian]

 19. Kholod, L.B. (2006). Izmenenie professional’nykh orientatsii molodezhi, postupayushchei v vuzy. Metodologіya, teorіya ta praktika sotsіologіchnogo analіzu suchasnogo suspіl’stva, 1, 414-418 [in Russian]

 20. Bek, U. (2000). Obshchestvo riska: na puti k drugomu modernu. Moscow: Progress Traditsiya [in Russian]

 21. Konstantinovskii, D.L. (2008). Neravenstvo i obrazovanie. Opyt sotsiologicheskikh issledovanii zhiznennogo starta rossiiskoi molodezhi (1960-e gody – nachalo 2000-kh). Moskva [in Russian]

Повний текст