Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A structure of the fund of living means and its components in the sociological aspect

369
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the economic and sociological sense of the notion “a fund of living means”, studies the structure of this fund consisting of two main parts (the natural!material part and the monetary one) from the economic viewpoint, and proposes to improve the fund structure by separating its third part (the socially reproducing one) which realizes the greatest effect on both the formation of a man or a woman as a personality and the reproduction of their role in the society.

 1. Lobanova, A., Slavina, O., Bratchenko, L. (2006). Osnovy ekonomichnoi teorii. Kryvyi Rih: KDPU [in Ukrainian]

 2. Klymko, H.N., Nesterenko, V.P., Kanishchenko, L.O. ta in. Osnovy ekonomichnoi teorii. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian]

 3. Halchynskyi, A.S., Yeshchenko, P.S., Palkin, Yu.I. (2002). Osnovy ekonomichnykh znan. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian]

 4. Horodianenko, V.H. (Ed.). (2002). Sotsiolohiia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Akademiia [in Ukrainian]

 5. Astakhova, V.I. (2004). Nepreryvnoe obrazovanie – strategicheskoe napravlenie razvitiya sovremennykh obrazovatelnykh sistem. Kiev [in Russian]

 6. Kamenskaya, T.G. (2004). Protsessy v sovremennoi sisteme znanie – obrazovanie – vospitanie. Kiev [in Russian]

 7. Andrushchenko, V.P., Horlach, M.I. (Eds.). (1998). Sotsiolohiia. Kharkiv – Kyiv [in Ukrainian]

 8. Yakovenko, A.V. (2004). Motivatsii polucheniya vysshego obrazovaniya v kontekste tsivilizatsionnykh transformatsii. Kiev [in Russian]

 9. Nabatchikova, E.N. (2004). Vysshee obrazovanie kak faktor sotsialnoi stratifikatsii v ukrainskom obshchestve. Kiev [in Russian]

 10. Tsymbaliuk, N.M. (2004). Sotsialno-strukturni vymiry suchasnoho dozvillia. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Rudnytska, T.M. (2004). Internetyzatsiia ta vesternyzatsiia yak chynnyky formuvannia novoho sotsiokulturnoho arealu zhyttia osobystosti v Ukraini za umov hlobalizatsii. Kyiv [in Ukrainian]

 12. Lobovikova, E.A. (2004). Informatizatsiya kak novyi sotsialnyi protsess. Kiev [in Russian]

Full text