Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social dominant of a reformation of the medical sphere of Armed Forces of Ukraine

371
Article(UKR)(.pdf)

By the results of scientific studies performed at I. Kozhedub Kharkiv University of Air Forces, the author analyzes the social aspects of a reformation of the medical sphere at the construction of Ukraine’s professional army and proposes some ways to improve the health protection sphere for military men and to solve the arising problems.

  1. Bila knyha 2005. Oboronna polityka Ukrainy. (2006). Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Bila knyha 2006. Oboronna polityka Ukrainy. (2007). Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy [in Ukrainian]

  3. Kudryavtseva, E.N. (1987). Zdorove cheloveka: problemy, suzhdeniya. Voprosy filosofii, 12, 98-108 [in Russian]

  4. Grigorev, S.I. (2005). Sotsiologicheskii vitalizm: teoretiko-metodologicheskii potentsial i tekhnologicheskie vozmozhnosti. Sotsiologiya, 2, 8-18 [in Russian]

  5. Grigorev, S.I. (1998). Sotsiologicheskaya kontseptsiya zhiznennykh sil cheloveka: kontekst razvitiya sotsialnoi kultury na poroge XXI veka. Moskva [in Russian]

  6. Kalahin, Yu.A. (2007). Sotsialno-profesiinyi potentsial viiskovosluzhbovtsiv. Kharkiv: KhUPS [in Ukrainian]

  7. Pryvitanya Ministra oborony Ukrainy Anatoliya Hrytsenko z Dnem znan ta pochatkom novoho 2007/2008 navchalnoho roku. (2007). Kyiv: Upravlinnia pres-sluzhby MO Ukrainy [in Ukrainian]

Full text