Cherinko I. P.

Cherinko Ihor Pavlovych

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Articles by the author in the journal 2