Khutka S. V.

Khutka Svitlana Volodymyrivna

PhD. in Sociology
Associate professor, Department of sociology
National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
2, Skovorody Str., Kyiv, 04070, Ukraine

Articles by the author in the journal 1