Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social wellbeing and economic behavior of the population of Ukraine: the impact of social-labour status and inequality of income

200
3
Article(UKR)(.pdf)

The impact of particular social-labour status and income inequality on social wellbeing and economic behavior of the economically active population of Ukraine is determined. The specificity of the relationship between the material situation of the economically active population and social well-being, their own estimates of lifestyle and views on possible future changes in the life and welfare were analyzed. Issues that have been accentuated in the conditions of the financial and economic crisis, depending on social-labour status and income stratification are defined.

 1. Realni dokhody ukraintsiv u II kv. 2009 r. zmenshylysia na 8,3%. URL: http://www.rbc.ua/ukr/top/2009/09/30/592891.shtml [in Ukrainian]

 2. Znyzhennia realnoi zarplaty v Ukraini do kintsia 2009 r. siahne 11%, – ekspert. URL: http://www.rbc.ua/rus/finance/2009/09/30/592572.shtml [in Ukrainian]

 3. Avraamova, E.M. (1999). Sotsialnaya mobilnost v usloviyakh rossiiskogo krizisa. Obshchestvennye nauki i sovremennost 3, 5-12 [in Russian]

 4. Chepurko, H. (2008). Sotsialna nerivnist i sfera zainiatosti. In Vorona, V., Shulha, M. (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1992-2008. Sotsiolohichnyi monitorynh (pp. 56-66). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 5. Gordon, L.A. (2001). Bednost, blagopoluchie, protivorechivost: materialnaya differentsiatsiya v 1990-e gody. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 3, 5-21 [in Russian]

 6. Lukashevych, M.P. (2004). Sotsiolohiia pratsi. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 7. Asp, E. (2006). Sotsiologiya trudovoi zhizni. Sankt- Peterburg: Intersotsis [in Russian]

 8. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

 9. Libanova, E.M. (Ed.). (2006). Liudskyi rozvytok v Ukraini: mozhlyvosti ta napriamy sotsialnykh investytsii. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Kvasniuk, B.Ie. (Ed.). (2005). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 11. Pokrovskaya, M.V. (2006). Sotsiologicheskii analiz ekonomicheskikh grupp: problemy identifikatsii. In Ekonomicheskaya sotsiologiya i sotsiologiya truda. Moskva: Alfa-M [in Russian]

 12. Maksimov, B.I. (2002). Rabochie v period reform: polozhenie, orientatsii, kollektivnye deistviya. Mir Rossii, 3, 96-121 [in Russian]

 13. Besstremyannaya, G.E., Burdyak, A.Ya., Zaborovskaya, A.S. etc. (2005). Dokhody i sotsialnye uslugi: neravenstvo, uyazvimost, bednost. Moskva: Izdatelskii dom GU VShE [in Russian]

 14. Vorona, V.M., Suimenko, E.I. (Eds.). (2008). Ekonomicheskaya kultura naseleniya Ukrainy. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 15. Kulikov, G.T. (2006). Motivatsiya truda naemnykh rabotnikov. Kiev: Institut demografii i sotsialnykh issledovanii NAN Ukrainy [in Russian]

Full text