Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальне самопочуття та економічна поведінка населення України: вплив соціально-трудового статусу та нерівності за доходами

250
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено особливості впливу соціально-трудового статусу та нерівності за доходами на соціальне самопочуття та економічну поведінку економічно активного населення України. Проаналізовано специфіку взаємозв’язку між матеріальним становищем економічно активного населення та соціальним самопочуттям, оцінками власного стилю життя та поглядів на майбутні можливі зміни у життєдіяльності та добробуті. Визначено проблемні питання, що загострюються в умовах фінансово-економічної кризи в залежності від соціально-трудового статусу та розшарування за доходами.

 1. Realni dokhody ukraintsiv u II kv. 2009 r. zmenshylysia na 8,3%. URL: http://www.rbc.ua/ukr/top/2009/09/30/592891.shtml [in Ukrainian]

 2. Znyzhennia realnoi zarplaty v Ukraini do kintsia 2009 r. siahne 11%, – ekspert. URL: http://www.rbc.ua/rus/finance/2009/09/30/592572.shtml [in Ukrainian]

 3. Avraamova, E.M. (1999). Sotsialnaya mobilnost v usloviyakh rossiiskogo krizisa. Obshchestvennye nauki i sovremennost 3, 5-12 [in Russian]

 4. hepurko, H. (2008). Sotsialna nerivnist i sfera zainiatosti. In Vorona, V., Shulha, M. (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1992-2008. Sotsiolohichnyi monitorynh (pp. 56-66). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 5. Gordon, L.A. (2001). Bednost, blagopoluchie, protivorechivost: materialnaya differentsiatsiya v 1990-e gody. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 3, 5-21 [in Russian]

 6. Lukashevych, M.P. (2004). Sotsiolohiia pratsi. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 7. Asp, E. (2006). Sotsiologiya trudovoi zhizni. Sankt- Peterburg: Intersotsis [in Russian]

 8. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

 9. Libanova, E.M. (Ed.). (2006). Liudskyi rozvytok v Ukraini: mozhlyvosti ta napriamy sotsialnykh investytsii. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Kvasniuk, B.Ie. (Ed.). (2005). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 11. Pokrovskaya, M.V. (2006). Sotsiologicheskii analiz ekonomicheskikh grupp: problemy identifikatsii. In Ekonomicheskaya sotsiologiya i sotsiologiya truda. Moskva: Alfa-M [in Russian]

 12. Maksimov, B.I. (2002). Rabochie v period reform: polozhenie, orientatsii, kollektivnye deistviya. Mir Rossii, 3, 96-121 [in Russian]

 13. Besstremyannaya, G.E., Burdyak, A.Ya., Zaborovskaya, A.S. etc. (2005). Dokhody i sotsialnye uslugi: neravenstvo, uyazvimost, bednost. Moskva: Izdatelskii dom GU VShE [in Russian]

 14. Vorona, V.M., Suimenko, E.I. (Eds.). (2008). Ekonomicheskaya kultura naseleniya Ukrainy. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 15. Kulikov, G.T. (2006). Motivatsiya truda naemnykh rabotnikov. Kiev: Institut demografii i sotsialnykh issledovanii NAN Ukrainy [in Russian]

Повний текст