Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Antisocial consequential phenomenon of social capital deficiency in Ukraine

370
1
Article(UKR)(.pdf)

The article examines and substantiates the role of social capital in the genesis of asocial phenomena in Ukraine. It is proved that social solidarity and unity which is based on stable social relations between groups and inside the different groups, common system of norms and values, interpersonal and social trust is an important factor in preventing the spread of asocial phenomena and the formation of public health and welfare. Antisocial phenomenon is the product of illegitimate social relationships, destructive social norms, the spread of distrust of institutions in conditions of the deepening socio-economic inequalities in Ukrainian society.

 1. Putnam, R. (1993). The Prosperous Community. Social Capital and Public Life. The American Prospect, 4, 13, 1-12.

 2. Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6, 1, 65-78.

 3. Koulman, Dzh. (2001). Kapital sotsialnyi i chelovecheskii. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 3, 122-139 [in Russian]

 4. Fukuyama, F. (2006). Doverie: sotsialnye dobrodeteli i put k protsvetaniyu. Moskva: Khranitel [in Russian]

 5. Heyets, V.M. (2010). Vzaimodeistvie doveriya i razvitiya. Ekon. teor. – Economic theory, 2, 3-16 [in Russian]

 6. Kolot, A.M. (2010). Sotsialna zghurtovanist suspilstva yak doktryna: osnovni zasady, prychyny aktualizatsii, skladovi rozvytku. Ekon. teor. – Economic theory, 1, 18-28 [in Ukrainian]

 7. Huhnin, E., Chepak, V. (2001). Fenomen sotsialnoho kapitalu. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 1, 49-57 [in Ukrainian]

 8. Lesechko, M.D., Sydorchuk, O.H. (2010). Sotsialnyi kapital: teoriia i praktyka. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian]

 9. Stepanenko, V. (2001). Problemy formuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini: instytuty, praktyky, tsinnosti. In  V. Vorona (Ed.),  Ukrainske suspilstvo: 10 rokiv nezalezhnosti (pp. 169-183). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Hirschi, T.A., Gottfredson, M.R. (1990). General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University Press.

 11. Dyurkgeim, E. (1912). Samoubiistvo: sotsiologicheskii etyud. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo N.P. Karabasnikova [in Russian]

 12. Bell, D., Inozemtsev, V.L.  (2007). Epokha razobshchennosti: razmyshleniya o mire XXI veka. Moskva: Tsentr issledovanii postindustrialnogo obshchestva  [in Russian]

 13. Rose, R. (2000). Getting Things Done in an Antimodern Society: Social Capital Networks in Russia. In  P. Dasgupta, I. Serageldin (Eds.), Social Capital. A Multifaceted Perspective (pp. 147-171). Washington: The World Bank.

 14. Kurylo, I.O. (2006). Sotsialno-ekonomichna struktura naselennia: evoliutsiia, suchasnist, transformatsii. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NANU [in Ukrainian]

 15. Golovakha, E.I., Panina, N.V. (1994). Sotsialnoe bezumie: istoriya, teoriya i sovremennaya praktika. Kyiv: Abris [in Russian]

 16. Golovakha, E.I., Panina, N.V. (2008). Postsovetskaya anomiya: osobennosti vykhoda iz sostoyaniya anomicheskoi demoralizovannosti v Rossii i na Ukraine. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 6, 5-10 [in Russian]

 17. Zlobina, O. (2006). Sotsiokulturna realnist: na peretyni normatyvnosti ta deviantnosti. In L. Skokova (Ed.), Kultura – suspilstvo – osobystist (pp. 243-274). Kyiv [in Ukrainian]

 18. Libanova, E.M. (2007). Smertnist naselennia Ukrainy u trudoaktyvnomu vitsi. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 19. A new strategy for social cohesion. (2004). European Committee for Social Cohesion. The Council of Europe

Full text