Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Асоціальні явища як наслідок дефіциту соціального капіталу в Україні

394
5
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті досліджується та обґрунтовується роль соціального капіталу в генезі асоціальних явищ в Україні. Доведено, що соціальна згуртованість та єдність, яка базується на стійких соціальних зв’язках між групами та всередині різних груп населення, спільній системі норм та цінностей, міжособистісній та суспільній довірі, є важливим фактором запобігання поширенню асоціальних явищ і формування суспільного здоров’я та благополуччя. Асоціальні явища є продуктом нелегітимних соціальних відносин, деструктивних соціальних норм, поширення недовіри до суспільних інститутів в умовах поглиблення соціально-економічної нерівності в українському суспільстві.

Повний текст