Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Correlation of reproduction of capital and economic growth

310
3
Article(UKR)(.pdf)

In the article researched the essence, interdependence and economic relationship categories: capital, expanded reproduction of capital and the reproduction of innovation and investment potential of the economy. Analysis of correlation of the norms of capital accumulation and growth performance in the context of cyclical economic development.

  1. Raizberg, B.A., Lozovskii, L.Sh., Starodubtseva, E.B. (2007). Sovremennyi ekonomicheskii slovar. Moskva: Infra-M [in Russian]

  2. Petti, V., Smit, A., Rikardo, D. (1993). Antologiya ekonomicheskoi klassiki. Moskva [in Russian]

  3. Marks, K. Prevrashchenie deneg v kapital. Kuplya i prodazha rabochei sily. In K. Marks, Kapital. URL: http://esperanto-mv.pp.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-04.html [in Russian]

  4. Bazylevych, V. (2008). Ekonomichna teoriia. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian]

  5. Duchynska, N.I., Duchynskyi, P.I. (2009). Vidtvorennia osnovnykh form kapitalu: problemy zbalansovanosti. Ekonomichnyi visnyk NHU, 2, 28-33 [in Ukrainian]

  6. Trubin, A.E. (2009). Evolyutsiya struktury osnovnogo kapitala promyshlennykh predpriyatii v ekonomike znanii. Upravlenie obshchestvennymi i ekonomicheskimi sistemami, 2 [in Russian]

  7. Bondarchuk, A.V. (2009). Ekonomichna sutnist kapitalu. Oblik i finansy APK, 4 [in Ukrainian]

  8. Chernovska, M.M. (2006). Ekonomichne zrostannia v umovakh perekhidnoi ekonomiky [in Ukrainian]

  9. Veb-storinka Svitovoho banku. URL: http://www.worldbank.org [in Ukrainian]

Full text