Yukhnovskyi I. V.

Yukhnovskyi Ivan Vasyliovych

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Articles by the author in the journal 2