Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Essence and structure of innovation-investment potential of the economy: basic approaches and tendencies of formation

380
2
Article(UKR)(.pdf)

In the article is analyzed the essence and structure of innovation-investment potential of economy. Main approaches were systematized regarding definition and segregation of main concepts of innovation-investment potential formation in scope of provision of requirements of extended reproduction of economy.

 1. Skopnenko, O.I., Tsymbaliuk, T.V. (2006). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. Kyiv: Dovira [in Ukrainian]

 2. Butromeev, V. (Ed.). (2006). Slovar inostrannykh slov s prilozheniyami. Moskva: Prestizh kniga, RIPOL Klassik [in Russian]

 3. Vvedenskii, B.A. (Ed.). (1969-1978). Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 4. Prokhorov, A.M. (Ed.). (2000). Bolshoi entsiklopedicheskii slovar. Sankt Peterburg: Bolshaya Rossiiskaya entsiklopediya [in Russian]

 5. Noibauer, Kh. (2002). Innovatsionnaya deyatelnost na malykh i srednikh predpriyatiyakh. Problemy teorii i praktiki upravleniya, 3, 65-67 [in Russian]

 6. Fedonin, O.S. (2006). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 7. Yevdokymov, F.I., Mizina, O.V. (2004). Doslidzhennia katehorii ekonomichnyi potentsial promyslovoho pidpryiemstva. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna, 75, 54-59 [in Ukrainian]

 8. Mochalov, B.M. (Ed.). (1982). Ekonomicheskii potentsial razvitogo sotsializma. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 9. Kravchenko, S.I., Kladchenko, I.S. (2003). Issledovanie sushchnosti innovatsionnogo potentsiala. Nauchnye trudy DonNTU. Seriya: ekonomicheskaya, 68, 88-96 [in Russian]

 10. Yakovets Yu.V., Kushlin, V.I., Kozyrev, A.N. (2000). Innovatsii: teoriya, mekhanizm, gosudarstvennoe regulirovanie. Moskva: RAGS [in Russian]

 11. Danko, M.S. (1999). Innovatsiinyi potentsial u promyslovosti Ukrainy. Ekonomist, 10, 26-32 [in Ukrainian]

 12. Meshko, N.P. (2008). Investytsiino-innovatsiinyi potentsial rehionu: kryterii otsinky ta problemy formuvannia. Ekonomichnyi prostir, 10, 78-88 [in Ukrainian]

 13. Papp, N.V. (2009). Osoblyvosti formuvannia innovatsiinoho potentsialu rehionu. In Nauka v informatsiinomu prostori (pp. 68-70). Dnipropetrovsk: Bila K.O. [in Ukrainian]

 14. Illiashenko, S.M. (Ed.). (2005). Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi. Sumy: VTD Universytetska knyha [in Ukrainian]

 15. Marchenko, E.M., Razumova, M.V. (2007). K voprosu ob otsenke innovatsionnogo potentsiala. VlGU: elektronnyi zhurnal, 18 [in Russian]

 16. Bezzubko, L.V., Zakharov, S.Ie., Svieshnikova, N.M. (2008). Innovatsiinyi potentsial. Donetsk [in Ukrainian]

 17. Arkhiiereiev, S.I., Tarasenko, T.V. (2008). Innovatsiinyi potentsial Ukrainy. Kharkiv: Zoloti storinky [in Ukrainian]

 18. Kokurin, D.I. (2001). Innovatsionnaya deyatelnost. Moskva: Ekzamen [in Russian]

 19. Kalashnikov, V.A., Dashkova, A.P. (1998). Rynok: Biznes. Kommertsiya. Ekonomika: tolkovyi terminologicheskii slovar. Moskva: Marketing [in Russian]

 20. Nikolaev, A.I. (2001). Innovatsionnoe razvitie i innovatsionnaya kultura. Nauka i naukoznanie, 2, 54-65 [in Russian]

 21. Zabarna, E.M. (2006). Innovatsiino-investytsiinyi faktor ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Odesa: Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 22. Lisin, B., Fridlyanov, V. (2002). Innovatsionnyi potentsial kak faktor razvitiya. Innovatsii, 7, 25 [in Russian]

 23. Lapin, E.V. (2002). Ekonomicheskii potentsial predpriyatiya. Sumy: ITD Universitet kniga [in Russian]

 24. Balabanov, I.T. (2000). Kratnii kurs innovatsionnogo menedzhmenta. Sankt Peterburg [in Russian]

 25. Halushko, Ye.S. (1999). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia innovatsiinoho potentsialu v umovakh perekhodu do rynkovykh vidnosyn. Donetsk [in Ukrainian]

 26. Vasylenko, V.O. (Ed.). (2003). Innovatsiinyi menedzhment. Kyiv: TsUL Feniks [in Ukrainian]

 27. Kapitan, I.B. (2006). Formuvannia struktury innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstv i upravlinnia yoho rozvytkom. Aktualni problemy ekonomiky, 12 (66), 130-137 [in Ukrainian]

 28. Borodina, E. (2003). Chelovecheskii kapital kak osnovnoi istochnik ekonomicheskogo rosta. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 48-53 [in Russian]

 29. Alchian, A. (1977). Economic Forces at Work. Indianpolis.

 30. Egorov, A.I. (2007). Institutsionalizm: investitsionnyi potentsial: formirovanie i realizatsiya. Kharkov [in Russian]

 31. Zhalilo, Ya.A. (Ed.). (2001). Natsionalnyi investytsiinyi potentsial yak fundament ekonomichnoho zrostannia v Ukraini. Kyiv [in Ukrainian]

 32. Sobolev, V.M., Sherdyakov, V.E. (1996). Menedzhment v oblasti investitsii i personala: osobennosti v perekhodnoi ekonomike. Kharkov: Biznes-Inform [in Russian]

 33. Bocharov, V.V. (2000). Investitsionnyi menedzhment. Sankt Peterburg: Piter [in Russian]

 34. Namliieva, N.V. (2009). Rehlamentatsiia systemy upravlinnia investytsiinym potentsialom pidpryiemstv. In Materyaly Mizhnarodnoi internetkonferntsyi .URL: http://ndi-fp.asta.edu.ua/conf/index.php?topic=47.0 [in Ukrainian]

 35. Ukraina. Pohliad u 21 stolittia. (1998). Kyiv: Vydavnychyi dim Kompiuterni systemy [in Ukrainian]

 36. Pokataieva, K.P. (2007). Teoretychni osnovy vyznachennia katehorii investytsiinyi potentsial ta investytsiina pryvablyvist. Komunalne hospodarstvo mist. Seriia: Tekhnichni nauky, 75, 262-268 [in Ukrainian]

 37. Bazylevych, V.D., Ilin, V.V. Intelektualna vlasnist: kreatyvy metafizychnoho poshuku. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian]

 38. Zatonatska T.H., Osetskyi, V.L. (2006). Stratehiia naroshchuvannia investytsiinoho potentsialu natsionalnoi ekonomiky. Finansy Ukrainy, 7, 38-49 [in Ukrainian]

Full text