Origin and development of finances as the institutions of Ukrainian statehood in the context of political and economic antagonism XVI–XVIII centuries

387
Article(UKR)(.pdf)

The article discusses the features of the evolution of financial relations in the Ukrainian lands and defines the character of economic policies of Hetmans. Is justified the thesis that in the process of political and economic confrontation of XVI–XVIII centuries. took place the birth and development of the finances as the institutions of the Ukrainian statehood.

 1. Grushevskii, M.S. (1994). Istoriya Ukrainy – Rusi. In P.S. Sokhan (Ed.), Suspilno-politichnii i tserkovnii ustriii vidnosini v ukrainsko-ruskikh zemlyakh XIV–XVII v. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian]

 2. Smolii, V.A., Stepankov, V.S. (2009). Ukrainska natsionalna revolyutsiya XVII st. (1648–1676 rr.). Kyiv: Vid. dim Kievo-Mogilyanska akademiya [in Ukrainian]

 3. Antonovich, V. (1991). Petro Sagaidachnii. In Getmani Ukraini: Istorichni portreti (pp. 25-32). Kyiv [in Ukrainian]

 4. Polonska-Vasilenko, N. (1992). Istoriya Ukraini. Vid seredyny XVII stolittya do 1923 roku. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 5. Kripyakevich, I.P. (1990). Istoriya Ukrainy. Lviv: Svit [in Ukrainian]

 6. Filipenko, A.S. (2006). Mizhnarodni ekonomichni vidnosini: istoriya. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 7. Svyatlovskii, V.V., Tugan-Baranovskii, M.I., Zheleznov, V.Ya. (2003). Istoriya ekonomicheskikh idei v Rossii. In M.G. Pokidchenko, E.N. Kalmychkova (Eds.), Istoriki ekonomicheskoi mysli Rossii (pp. 19-201). Moscow: Nauka [in Russian]

 8. Grushevskii, M. (1964). Vigovskii i Mazepa. In Vivid prav Ukrainy. Dokumenti i materiali do istorii ukrainskoi politichnoi dumki (pp. 175-195). New York: Doslidno-vidavniche objednannya Prolog [in Ukrainian]

 9. Ogloblin, O. (2001). Getman Ivan Mazepa ta iogo doba.  New York, Kyiv, Lviv, Paris, Toronto [in Ukrainian]

 10. Orlik, P. (1993). Vivid prav Ukrainy. Istoriya filosofii Ukrainy: Khrestomatiya. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Dzira, Ya. (1991). Danilo Apostol. In Getmani Ukrainy: istorychni portrety (pp. 207-214). Kyiv [in Ukrainian]

 12. Ogloblin, O. (1959). Lyudi staroi Ukrainy. Myunkhen: Dniprova khvylya [in Ukrainian]

 13. Prosheniya malorossiiskogo shlyakhetstva i starshin, vmeste s getmanom, o vosstanovlenii raznykh starinnykh prav Malorossii, podannoe Ekaterine II v 1764 godu. (1883). Kievskaya starina, VI, 317-345 [in Russian]

Full text