Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Directions of the effect of internet technologies on the society’s political life

409
1
Article(UKR)(.pdf)

The influence of internet technologies on the political life and the directions of socio-political changes in connection with the distribution of network communications is described. On the one hand, the possibilities of internetcommunications favor the democratic processes. On the other hand, the internet-technologies are able to render a negative social influence. It is emphasized that empiric researches in this sphere will help to find the methods of solving the described problems.

 1. Belinis, L. (2003). Elektronnaya demokratiya: politika v usloviyakh globalnoi kommunikatsii. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoi antropologi, VI, 4 (24), 67-81 [in Russian]

 2. Grachev, G.V. (2000). Informatsionnye tekhnologii politicheskoi borby v rossiiskikh usloviyakh. Polis, 3, 151-156 [in Russian]

 3. Gutorov, V.A. Kontseptsiya kiberprostranstva i perspektivy sovremennoi demokratii. In Internet i sovremennoe obshchestvo. URL: http://ims98.nw.ru/cgi-bin/GET_TEZ0.exe?NUM_LINK=45 [in Russian]

 4. Davydov, A.O (2001). O nekotorykh sotsialno-politicheskikh posledstviyakh stanovleniya setevoi struktury obshchestva. URL: http://www.futura.ru/index.php3?idart=109 [in Russian]

 5. Clift Steven. URL: http://www.publicus.net/

 6. Markov, B.V. (2000). Demokratiya i internet. Tekhnologii informatsionnogo obshchestva. In Internet i sovremennoe obshchestvo. Sankt-Peterburg [in Russian]

 7. Melyukhin, I.S. (1999). Informatsionnoe obshchestvo: istoki, problemy, tendentsiya razvitiya. Moskva: Izdatelstvo MGU [in Russian]

 8. Morozov, I.L. (2002). Informatsionnaya bezopasnost politicheskoi sistemy. Polis, 5, 134-145 [in Russian]

 9. Dahl, R. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: London.

 10. Vershinin, M.S. (2004). Politicheskaya kommunikatsiya v informatsionnom obshchestve: perspektivnye napravleniya issledovanii. Aktualnye problemy teorii kommunikatsii. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo SPb GPU [in Russian]

 11. Bondarenko, S.V. Sotsialnye tekhnologii elektronnoi demokratii. URL: http://www.adenauer.ru/report.php?lang=2&id=279 [in Russian]

 12. Grachev, M.N., Madatov, A.S. (2004). Demokratiya: metodologiya issledovaniya, analiz perspektiv. Moskva: Izdatelstvo ALKIGAMMA [in Russian]

 13. Grachev, M.N. (2001). Sredstva kommunikatsii kak instrument preobrazovaniya sotsialno-politicheskoi deistvitelnosti.  In Vestnik Rossiiskogo universitetata druzhby narodov. Seriya Politologiya, 3, 88-103 [in Russian]

 14. Kovalevskyi, V. (2003). Informatsiina demokratiia yak politychna katehoriia. Naukovi zapysky IPiEND, Seriia Politolohiia i etnolohiia, 22, 214-222 [in Ukrainian]

 15. URL: http://company.mytop-in.net/news/2004/11/08/477796.html

 16. Belinskaya, E.P. Chelovek v informatsionnom mire. URL: http://psynet.by.ru/texts/bel3.htm [in Russian]

 17. Shmelev, A.G., Rykhlevskaya, E.I., Larionov, A.G. (2000). Psikhologicheskie aspekty samoprezentatsii polzovatelei Interneta. Moskva [in Russian]

 18. Voiskunskii, A.E. (Ed.). (2000). Gumanitarnye issledovaniya v Internete. Moskva: Mozhaisk-Terra [in Russian]

 19. Nyussbaum, Kh., Intron, L. (2006). Formirovanie seti: pochemu vazhna politika poiskovykh mashin. Internet v obshchestvennoi zhizni. Moskva: Ideya-Press [in Russian]

 20. Gering, V. (2006). Okazyvayut li khakery uslugu obshchestvu? Internet v obshchestvennoi zhizni. Moskva: Ideya-Press [in Russian]

 21. Kundera, M. (2000). Nespeshnost. Moskva: Inostrannaya Literatura [in Russian]

Full text