Korytnikova N. V.

Korytnikova Nadiia Volodymyrivna

PhD. in Sociology
Kharkiv National University named after V.N. Karazin
4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

Articles by the author in the journal 2