Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Market as a gnosiological component of the sociological conceptualization of business

361
1
Article(UKR)(.pdf)

At present, the up-to-date and future development of the business and the market system and their transformation in the globalistic system are one of the basic objects of analysis not only for the economic theory but also for a number of social sciences, among which sociology occupies the important position. The study of social aspects of the market is an integral part of the analysis of the phenomenon of business and its sociological conceptualization. The sociological analysis of the market as a social phenomenon is one of the poorly developed problems, that is why the conceptualization of business goes out in the context of studying the essence of the market system. On the whole, the market, as a system of links between separate autonomous economies, can be legally considered a basic socio-economic institution.

 1. Radaev, V.V. (2003). Sotsiologiya rynkov: k formirovaniyu novogo napravleniya. Moskva: GU VShE [in Russian]

 2. Khodzhson, Dzh. (2003). Ekonomicheskaya teoriya i instituty: Manifest sovremennoi institutsionalnoi ekonomicheskoi teorii. Moskva: Delo [in Russian]

 3. Swedberg, R. (1994). Markets as social Structures. In Handbook of Economic N.Y. (pp. 225-283).

 4. Khaitun, S.D. (2006). Sotsium protiv cheloveka: Zakony sotsialnoi evolyutsii [in Russian]

 5. Bekker, G. (1993). Ekonomicheskii analiz i chelovecheskoe povedenie. Teoriya i istoriya ekonomicheskikh i sotsialnykh institutov i sistem. Moskva: Nachalo-press [in Russian]

 6. Arsenev, A.S. (2001). Filosofskie osnovaniya ponimaniya lichnosti. Moskva: Izdatelskii tsentr Akademiya [in Russian]

 7. Mizes, L. (1994). Sotsializm: ekonomiko-sotsiologicheskii analiz. Moskva: Catallaxy [in Russian]

 8. Khaiek, P. (1992). Pagubnaya samonadeyannost. In  V.I. Verkhovin, A.V. Verkhovin (Eds.), Posrednicheskoe povedenie (pp. 193-194). Moskva [in Russian]

 9. Brodel, F. (1988). Materialnaya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm, XV–XVIII vv. Moskva: Progress [in Russian]

 10. Khill, P. (2004). Rynki kak mesta torgovli. Ekonomicheskaya teoriya. Moskva: Infra-M [in Russian]

 11. Radaev, V.V. (2003). Rynok kak idealnaya model i forma khozyaistva: k novoi sotsiologii rynkov. Sotsiologiya, 9 [in Russian]

 12. Kondratev, N.D. (1991). Osnovnye problemy ekonomicheskoi statiki i dinamiki. Moskva [in Russian]

 13. Radaev, V.V. (2006). Chto takoe rynok: ekonomiko-sotsiologicheskii podkhod. Ekonomicheskaya sotsiologiya, 5 [in Russian]

 14. Marks, K., Engels, F. Sochineniya [in Russian]

 15. Khaek, F. (1989). Konkurentsiya kak protsedura otkrytiya. Mirovaya ekonomika, 12 [in Russian]

 16. Verkhovin, V.I. (2005). Liberalizm i ekonomika. Vedomosti [in Russian]

 17. Mizes, L. (2000). Chelovecheskaya deyatelnost. Moskva [in Russian]

 18. Kurlov, A.B. (2000). Filosofiya predprinimatelstva. Ufa: Izdatelstvo Avtor-Proekt [in Russian]

 19. Selivanov, A.I., Kunafin, M.S. (1991). Sistema OPTIN. Ufa: Izdatelstvo Znanie [in Russian]

Full text