Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The development of civil society in Ukraine as an object of the state influence

289
Article(UKR)(.pdf)

Article is devoted to the determination of the content of civil society, the assessment on this basis of domestic practice in the part of necessity of boundaries and tools of state participation in the development of civil society.

Outlined contradictions of views on civil society and its development, formulated certain proposals on perspectives of development of civil society and participation in promoting of this development of the Ukrainian state.

 1. Konstytucija Ukrainy: pryjnjata na pjatij sesii Verhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv. 1996 r. (1996). VVR, 30, 141 [in Ukrainian]

 2. Pytannja spryjannja rozvytku gromadjanskogo suspilstva v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 sich. 2012 r. No. 32/2012. (2012). OVU, 9, 317 [in Ukrainian]

 3. Pro Strategiju derzhavnoi polityky spryjannja rozvytku gromadjanskogo suspilstva v Ukraini ta pershochergovi zahody shhodo ii realizacii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 bereznja 2012 r. No. 212/2012. (2012). OVU, 26, 966 [in Ukrainian]

 4. Dejaki pytannja shhodo zabezpechennja uchasti gromadskosti u formuvanni ta realizacii derzhavnoi polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 zhovt. 2004 r. No. 1378. (2004). OVU, 42, 2773 [in Ukrainian]

 5. Pro shvalennja Koncepcii spryjannja organamy vykonavchoi vlady rozvytku gromadjanskogo suspilstva: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lyst. 2007 r. No. 1035-r . (2007). OVU, 89, 3284 [in Ukrainian]

 6. Dodonov, V.N., Ermakov, V.D., Krylova, M.A. et al. (2001). Bol’shoj juredicheskyj slovar’. Moscow: Infra-M [in Russian]

 7. Volkov, D. (2011). Perspektyvy grazhdanskogo obshhestva v Rossyy. Moscow: Levada-Centr [in Russian]

 8. Hegel, G.W.F. (1990). Fylosofyja prava. Moscow: Nauka [in Russian]

 9. Hobbes, T. (2001). Levyafan, yly materyja, forma y vlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo. Moscow: Misl’ [in Russian]

 10. Digtjar, P.A. (2010). Gromadski organizacii v suspilno-politychnij systemi suchasnoi Ukrainy: stan i perspektyvy rozvytku. Storinky istorii, 31, 190-204 [in Ukrainian]

 11. Balakireva, O.M. (Ed.). (2011). Determinanty socialno-ekonomichnoi nerivnosti v suchasnij Ukraini. Kyiv: In-t ekon. taprognozuv. NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Knjazjev, V., Kanak, F. (2001). Derzhava i gromadjanske suspilstvo: evoljucija stosunkiv ta ih osmyslennja. In V.I. Lugovyi, V.M. Knjazjev (Eds.), Formuvannja gromadjanskogo suspilstva v Ukraini: stan, problemy, perspektyvy (pp. 3-26). Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian]

 13. Kresina, I. (2005). Do pytannja pro vyznachennja ponjattja gromadjanskogo suspilstva i ukrainskoi revoljucii 2004 roku. Politychnyj menedzhment, 6 (15), 3-6 [in Ukrainian]

 14. Lok, D. (2001). Dva traktaty pro vrjaduvannja. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko Osnovy [in Ukrainian]

 15. Montesquieu, Ch.L. (1955). O duhe zakonov. In Izbr. proizved. (pp. 154-731). Moscow: Gospolitizdat [in Russian]

 16. Lytvyn, V.M. (Ed.). (2008). Politychna systema dlja Ukrainy: istorychnyj dosvid i vyklyky suchasnosti. Kyiv: Nika-Centr [in Ukrainian]

 17. Rebkalo, V., Shahov, V. (2001). Kultura jak chynnyk gromadjanskoi vidpovidalnosti. In V.I. Lugovyi, V.M. Kniaziev (Eds.), Formuvannja gromadjanskogo suspilstva v Ukraini: stan, problemy, perspektyvy (pp.  112–124). Kyiv: UADU [in Ukrainian]

 18. Rousseau Jean-Jacques. (1938). Ob obwestvennom dogovore, ili principy politicheskogo prava. Moscow: Socjekgiz [in Russian]

 19. Slovnyk terminiv za tematykoju gromadjanske suspilstvo. Gromadjanske suspilstvo i vlada. URL: http://civic.kmu.gov.ua [in Ukrainian]

 20. Osipov, G.V. (2000). Sociologicheskij jenciklopedicheskij slovar’. Moscow: NORMA [in Russian]

 21. Fromm, Je. (1998). Imet’ ili byt’? In Psihoanalizi religija, Iskusstvo ljubit’, Imet’ ili byt’? (pp. 189-384). Kyiv: Nika-Centr [in Russian]

 22. Lacyba, M.V., Hmara, O.S., Krasnosilska, A.O. et al. (2011). Jak organizuvaty derzhavnu polityku spryjannja rozvytku gromadjanskogo suspilstva. Kyiv: Agentstvo Ukraina [in Ukrainian]

Full text