Kostrytsia V. І.

Kostrytsia Vasyl Ivanovych

Deputy Chairman of the Association of Employers' Organizations of Ukraine
34, Khreshchatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine

Articles by the author in the journal 2