Litvinova Yu. M.

Litvinova Yuliia Mykhailivna

Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine
12, Shovkovychna Str., Kyiv, 01021, Ukraine

Articles by the author in the journal 2