Shyshkov S. Ye.

Shyshkov Stanislav Yevheniiovych

PhD. in Economics
Chief Executive Officer of Stock Exchange “Perspektiva”
30, Voskresenska Str., Dnipro, 49000, Ukraine

Articles by the author in the journal 3