Skvorets V. O.

Skvorets Volodymyr Oleksiiovych

Dr. Habil. in Philosophy
Associate Professor
head of the department of sociology
Zaporizhzhia National University
66, Zhukovskoho Str., Zaporizhzhia, 69600, Ukraine

Articles by the author in the journal 1