Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Overcoming contradictions between motivation of labour activity and development of Ukrainian economics an modern stage of market relations

380
1
Article(UKR)(.pdf)

The article describes a process of overcoming contradictions between motiva tion of labor activity and development of economics in modern life. The author proves that studying of the motivation culture is of a great importance for increasing a methodological capacity in the science of sociology, since it allows to reveal causes of numerous social phenomena, forecast the appear ance of new trends in individuals’ behavior, motivate their labor activity and societal development as a whole, and prevent episodes and dissemination of social diseases.

 1. Tereshchenko, N.V. (1997). Reformuvannia oplaty pratsi robitnykiv derzhavnykh pidpryiemstv na etapi rynkovoi transformatsii ekonomiky. Ekspres-novyny: nauka, tekhnika, vyrobnytstvo, 23-24, 10-11 [in Ukrainian]

 2. Analitychna dovidka pro khid pryvatyzatsii u sichni – veresni 1998. (1998). Derzhavnyi informatsiinyi biuleten pro pryvatyzatsiiu, 12, 3-8 [in Ukrainian]

 3. Perspektyvni doslidzhennia. (1999). Svitovyi bank, Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen, 1, 51 [in Ukrainian]

 4. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. (1997). Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 5. Varenyk, M., Lashuk, T. (1995). Rozvytok pryvatnoho sektoru v ekonomitsi Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi, 5-6, 49-50 [in Ukrainian]

 6. Problemy formuvannia rynkovoi ekonomiky. (1996). Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 7. Kovalov, O., Rudchenko, O. (1995). Sotsialno-ekonomichni aspekty masovoi pryvatyzatsii. Ukraina: aspekty pratsi, 3-4, 8-12 [in Ukrainian]

 8. Bizyukov, P. (1997). Trudovye otnosheniya v rakurse privatizatsii. Chelovek i trud, 6, 94-98 [in Russian]

 9. Doslidzhennia. Ukraina: piat rokiv pryvatyzatsii. (1997). Ekonomichni reformy sohodni, 2, 32-36 [in Ukrainian]

 10. Khohton, Dzh., Kuk, N., Isakova, N. (1997). Vzaiemodiia derzhavnykh i nederzhavnykh struktur u spravi formuvannia polityky pidtrymky maloho biznesu: variant dlia Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, 11, 42-47 [in Ukrainian]

 11. Tereshchenko, N.V. (1999). Metodolohichni zasady empirychnoho doslidzhennia protsesu optymizatsii motyvatsii trudovoi diialnosti. Kyiv: NTUU KPI [in Ukrainian]

 12. Tereshchenko, N. Kultura i motyvatsiia trudovoi diialnosti. Sotsialni vymiry suspilstva, 5, 94-301 [in Ukrainian]

 13. Tereshchenko, N. (2001). Sotsialno-psykholohichnyi aspekt povedinky osobystosti v umovakh perekhodu do rynkovoho hospodariuvannia. Visnyk Ukrainskoi akademii derzhnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 4, 86-391 [in Ukrainian]

 14. Bell, D., Liakh, V. (1996). Kulturni superechnosti kapitalizmu. Suchasna zarubizhna sotsialna filosofiia. Khrestomatiia. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 15. Smelzer, N. (1994). Sotsiologiya. Moskva: Feniks [in Russian]

 16. Mongardini, K. (1997). Kultura nastoyashchego: izmenenie otnoshenii v epokhu pozdnego moderna. InA.I. Kravchenko (Ed.), Sotsiologiya. Khrestomatiya (p. 352). Moskva: Akademiya [in Russian]

 17. Ortega-i-Gasset, Kh. (1991). Degumanizatsiya iskusstva i drugie raboty: Esse o literature i iskustve. Moskva: Raduga [in Russian]

Full text