Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The level of social tension and the potential of social protest in the society: possibilities of a sociological study and the prognostication

369
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the possibilities of a sociological study and the prognostication of the level of social tension and the potential of social protest in the society, by concerning, in particular, its extreme manifestation such as a revolution. The achievements of Ukrainian sociologists in this direction are analyzed.

 1. Lukach, U. (2006). Postup. Konflikt. Nasyllia. Viche, 11-12, 36-39 [in Ukrainian]

 2. Sorokin, P. (2000). Sotsialnaya i kulturnaya dinamika. Issledovanie izmenenii v bolshikh sistemakh iskusstva, istiny, etiki, prava i obshchestvennykh otnoshenii. Sankt-Peterburg: RKhGI [in Russian]

 3. Shcherbak, Yu. (2007). Chy mozhna zvesty mist nad prirvoiu. Den [in Ukrainian]

 4. Golovakha, E.I., Panina, N.V. (1994). Sotsialnoe bezumie: istoriya, teoriya i sovremennaya praktika. Kiev: Abris [in Russian]

 5. Golovakha, Ye.I., Panina, N.V. (2001). Hotovnist do sotsialnoho protestu: dynamika, rehionalni osoblyvosti i chynnyky formuvannia. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo: desiat rokiv nezalezhnosti (pp. 188-200). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 6. Perebenesiuk, V.P., Bekeshkina, I.E. (1994). Sotsialni konflikty i molod. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 7. Bekeshkina, I. (2005). Protestni nastroi pomaranchevoi revoliutsii. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. Sotsialni vymiry suspilstva, 8, 144-155 [in Ukrainian]

 8. Nebozhenko, V.S. (1994). Sotsialna napruzhenist i konflikty v ukrainskomu suspilstvi. Kyiv [in Ukrainian]

 9. Mishchenko, M.D. (1995). Sotsialna napruzhenist u suspilstvi: problemy vyiavlennia ta analizu. Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 10. Kliuienko, E. (1998). Metodolohichni zasady doslidzhennia sotsialnoi napruzhenosti v suspilstvi, shcho transformuietsia.  Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4-5, 41-55 [in Ukrainian]

 11. Bevzenko, L. (2005). Pomarancheva revoliutsiia yak sotsialna bifurkatsiia. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994-2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 22-32). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Vladyko, O. (2005). Hotovnist naselennia Ukrainy do sotsialnoho protestu. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994-2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 151-161). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Khodorivska, N. (2005). Protestni namiry hromadian Ukrainy u svitli vyboriv – 2004. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994-2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 140-150). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 14. Matviienko, V.Ia. (2000). Prohnostyka. Kyiv: Ukrainski propilei [in Ukrainian]

 15. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

 16. Halchynskyi, A.S., Heyets, V.M. ta in. (2004). Stratehiia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004–2015 roky) Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

 17. Heyets, V.M., Semynozhenko, V.P., Kvasniuk, B.Ye. (Eds.). (2007). Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 18. Bestuzhev-Lada, I.V. (Ed.). (1978). Prognozirovanie v sotsiologicheskikh issledovaniyakh: metod, problemy. Moskva: Mysl [in Russian]

 19. Yakovets, Yu.V. (1999). Tsikly. Krizisy. Prognozy. Moskva: Nauka [in Russian]

 20. Kuzmenko, V.L., Romanchuk, O.K. (2001). Na porozi Nadtsyvilizatsii: systemnyi analiz aktualnykh problem suchasnosti, sotsialne prohnozuvannia ta futurolohiia. Lviv: Universam [in Ukrainian]

 21. Horbatenko, V.P., Butovska, I.O. (2005). Politychne prohnozuvannia. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

 22. Antsupov, A.Ya., Shipilov, A.I. (1999). Konfliktologiya. Moskva: YuNITI [in Russian]

 23. Voronov, I. (2005). Politychna konfliktolohiia: dialektyka sotsialnykh superechnostei i sotsialnoi zlahody. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

 24. Dmitriev, A.V. (2003). Kofliktologiya. Moskva: Alfa-M [in Russian]

 25. Zaitsev, A.K. (2000). Sotsialnyi konflikt. Moskva: Academia [in Russian]

 26. Zdravomyslov, A.G. (1996). Sotsiologiya konflikta. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

 27. Leonov, N.I. (2005). Konflikty i konfliktnoe povedenie. Metody izucheniya. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

 28. Hirnyk, A., Bobro, A. (2004). Konflikty: struktura, eskalatsiia, zalahodzhennia. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko Osnovy [in Ukrainian]

 29. Danilenko, O.A. (2003). Sotsiologicheskoe izmerenie konflikta. Kharkov: Izdatelskii tsentr Kharkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N. Karazina [in Russian]

 30. Sorokin, P.A. (2005). Sotsiologiya revolyutsii. Moskva: Izdatelskii dom Territoriya budushchego, ROSSPEN [in Russian]

 31. Sotsiologiya: Entsiklopediya. (2003). Minsk: Knizhnyi Dom [in Russian]

 32. Kartunov, O., Marukhovska, O. (2003). I spokii tilky snytsia. Politychnyi menedzhment, 1, 102-111 [in Ukrainian]

 33. Kazakov, V. (2004). Sotsialnyi konflikt: problemy vyznachennia. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 156-166 [in Ukrainian]

 34. Shemshuchenko, Yu.S., Babkina, V.D., Horbatenko, V.P. (Eds.). (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

 35. Rukavishnikov, V.O. (1990). Pik napryazhennosti pod znakom belogo konya. Socis – Sociological Studies, 10, 12-25 [in Russian]

 36. Zavalko, G.A. (2005). Ponyatie revolyutsiya v filosofii i obshchestvennykh naukakh: problemy, idei, kontseptsii. Moskva: KomKniga [in Russian]

 37. Sharp, Dzh. Politika nenasilstvennykh deistvii. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/198_Met.php [in Russian]

 38. Panina, N.V. (1993). Gotovnost naseleniya k razlichnym formam sotsialnogo protesta. Politicheskaya kultura naseleniya Ukrainy. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 39. Iakushyk, V. (2006). Ukrainska revoliutsiia 2004-2005 rokiv. Politychnyi menedzhment, 2 (17), 19-36 [in Ukrainian]

 40. Eizenshtadt, Sh. (1999). Revolyutsiya i preobrazovanie obshchestv. Sravnitelnoe izuchenie tsivilizatsii. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

 41. Obushnyi, M.I., Kovalenko, A.A., Tkach, O.I. (2004). Politolohiia. Kyiv: Dovira [in Ukrainian]

 42. Lebon, H. (1991). Sotsializm. Demokratiia. Natovp. Filosofska i sotsiolohichna dumka, 5, 51-68 [in Ukrainian]

 43. Dobrenkov, V.I., Kravchenko, A.I. (2005). Fundamentalnaya sotsiologiya. Sotsialnye deformatsii. Moskva: INFRA-M [in Russian]

 44. Marks, K., Enhels, F. (1964). Liudvih Feiierbakh i kinets klasychnoi nimetskoi filosofii. Tvory. Kyiv: Vydavnytstvo politychnoi literaturyry Ukrainy [in Ukrainian]

 45. Hidens, E. (1999). Sotsiolohiia. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 46. Edvards, E. (2005). Estestvennaya istoriya revolyutsii. Sotsiologicheskii zhurnal, 1, 101-131 [in Russian]

 47. Garr, T.R. (2005). Pochemu lyudi buntuyut. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

 48. Kinsburskii, A.V. (2006). Potentsial massovogo protesta i sotsialnaya baza podderzhki. In L.M. Drobizheva  (Ed.), Rossiya reformiruyushchayasya (pp. 214-230). Moskva: Institut sotsiologii RAN [in Russian]

 49. Vallerstain, I. (2003). Konets znakomogo mira. Sotsiologiya XXI veka. Moskva: Logos [in Russian]

 50. Shtompka, P. (1996). Sotsiologiya sotsialnykh izmenenii. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

 51. Toffler, E. (2000). Tretia khvylia. Kyiv: Vydavnychyi dim Vsesvit [in Ukrainian]

 52. Voronina, N. (2001). Kriticheskii analiz izvestnykh sposobov izmereniya sotsialnoi napryazhennosti. In V.I. Dobrenkov, G.N. Butyrin (Eds.), Aktualnye problemy sovremennoi sotsiologii (pp. 100-108). Moskva: MAKS Press [in Russian]

 53. Golovakha, E.I., Panina, N.V. (1997). Integralnyi indeks sotsialnogo samochuvstviya (IISS): konstruirovanie i primenenie sotsiologicheskogo testa v massovykh oprosakh. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 54. Klyuenko, E. (1999). Izmerenie potentsiala protesta i sotsialnoi napryazhennosti: primenenie metodicheskikh podkhodov Laikerta i Terstouna dlya konstruirovaniya integralnykh kolichestvennykh pokazatelei. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 89-100 [in Russian]

 55. Golovakha, Ye., Panina, N. (2006). Dynamika sotsialnoho samopochuttia naselennia Ukrainy: 1995–2006. In Ukrainske suspilstvo 1992–2006 (pp. 201-210). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 56. Panina, N. (2006). Ukrainske suspilstvo 1992-2006. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 57. Stepanenko, V. (2005). Revoliutsiia yak konsteliatsiia: natsionalni osoblyvosti hromadianskoi aktyvnosti. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 4-21). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 58. Bekeshkina, I. (2005). Postrevoliutsiini zminy suspilnoi svidomosti y novi problemy rozbudovy demokratii ta hromadianskoho suspilstva v Ukraini. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 39-48). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 59. Rukavishnikov, V.O. (1990). Pik napryazhennosti pod znakom belogo konya. Socis – Sociological Studies, 10, 12-25 [in Russian]

 60. Kazakov, V. (2006). Ukraina – 2006: sytuatsiia sotsialnoi napruzhenosti. In Ukrainske suspilstvo 1992–2006 (pp. 228-234). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 61. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2007). Political situation in the mirror public opinion: July 2007. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 4, 119-128 [in Ukrainian]

 62. Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia. (2007). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 63. Kollinz, R. (1999). Sotsiologiya: nauka ili antinauka?  Teoriya obshchestva. Moskva: KANON-press-Ts, Kuchkovo pole [in Russian]

 64. Horbatenko, V. (2006). Poetapnyi tsykl zdiisnennia prohnoziv. Politychnyi menedzhment, 2, 37-44 [in Ukrainian]

Full text