Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Думка дітей щодо міграції батьків (на прикладі Республіки Молдова)

11
1
Article(ENG)(.pdf)

Для розроблення ефективної соціальної політики та соціальних послуг для залишених внаслідок міграції дітей необхідно знати особливості потреб дітей, на яких вплинула міграція та які були позбавлені піклування членів сім’ї. Розглянуто думки залишених вдома дітей з Республіки Молдова про міграцію їхніх батьків і про те, як міжнародна міграція впливає на сучасні сім’ї. Показано вплив міграції батьків на дітей і думки дітей щодо пом’якшення негативних наслідків. Для цього автор використав первинні дані, зібрані від залишених вдома дітей у межах проєкту Європейського Союзу CASTLE (Діти, які залишилися внаслідок трудової міграції: підтримка молдовських та українських транснаціональних сімей у Європейському Союзі), координованого Університетом Бабеш-Бояй та Фондом Terre des hommes Romania у співпраці з Terre des hommes Moldova та Академією економічних досліджень Молдови. Дані зібрано шляхом індивідуальних глибинних інтерв’ю (чотири інтерв’ю проводили діти-дослідники, два – дорослі дослідники) та фокусованих групових дискусій (дві дискусії модерували дорослі дослідники). Результати дослідження висвітлюють сприйняття дітьми явища міграції, зокрема їхнє ставлення до міграції батьків, спілкування з відсутніми батьками, психосоціальні наслідки та вплив міграції на фізичне й психічне здоров’я дітей, поради дітей, які залишилися внаслідок міграції, одноліткам, які опинилися у подібних умовах, а також пропозиції владі Республіки Молдова. За даними дослідження, що однолітки, а іноді й вчителі не розуміють залишених вдома дітей. Мережа підтримки цих дітей є менш розвиненою, що свідчить про необхідність вжити нові заходи у закладі освіти для зменшення негативного впливу.

  1. Education for some more than other? A regional study on education in Central and Eastern Europe and the commonwealth of independent states (CEE/CIS) (2007). Geneva: UNICEF. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Education_for_Some_More.pdf

  2. Phase II. COVID-19 Crisis through a Migration Lens. Migration and Development Brief 33. (2020, October). Washington: World Bank Group. URL: https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-11/Migration%20%26%20Development_Brief%2033.pdf

  3. Tabac, T., Gagauz, O. (2020). Migration from Moldova: Trajectories and Implications for the Country of Origin. In M. Denisenko, S. Strozza, M. Lights (Eds.), Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR. Societies and Political Orders in Transition (pp. 143-168). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36075-7_7

  4. Population Situation Analysis in the Republic of Moldova. (2016). Chisinau: UNFPA. URL: https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PSA_engleza.pdf

  5. National research regarding the situation of children in need and children left behind. (2012). Chisinau: Ministry of Labor, Social Protection and Family [in Romanian]

  6. Waidler, J., Vanore, M., Siegel, M., Gassmann, F. (2013). The impact of migration on children left behind in Moldova. UNU-Merit Working paper, 2013-43. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/wp2013-043.pdf

  7. Cheianu-Andrei, D., Gramma, R., Milicenco, S., Pritcan, V., Rusnac, V., Vaculovschi, D. (2011). Specific needs of children and elderly left behind migration as a consequence of migration. Chisinau: CEP USM. URL: https://sociopolis.md/uploads/0/images/large/110-necesit-cop-virst-en.pdf

  8. Cebotari, V., Siegel, M., Mazzucato, V. (2018). Migration and child health in Moldova and Georgia. Comparative Migration Studies, 6 (1), 3.

  9. Children left behind as a result of migration. (2006). Chisinau: UNICEF, CIDDC.

Повний текст