Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Механізми подолання соціальної ексклюзії осіб похилого віку

236
24
Стаття(УКР)(.pdf)

За даними теоретичного аналізу проблем старшого покоління та лонгітюдного соціологічного дослідження запропоновано дієві механізми соціальної практики, що дозволяють подолати соціальну ексклюзію жителів міста похилого віку. Наукові дослідження соціальних проблем людей старшого віку в Україні спричинені стрімким зростанням протягом останніх п’ятдесяти років цієї частки населення, необхідністю подолання їх соціальної ексклюзії в сучасних історичних умовах і формування погляду на літніх людей як самостійних суб’єктів соціальної та історичної дії. З огляду на сучасні напрями наукової рефлексії зміни соціальних ролей літніх людей (теорію активного старіння, теорію роз’єднання та теорію успішного старіння), здійснено спробу побудови моделі подолання соціальної ексклюзії людей похилого віку на позиціях теорії успішного старіння. Констатується суперечлива ситуація, що склалася в українському суспільстві під впливом громадської думки, засобів масової інформації: з одного боку, – невизначеність суспільної та власної ідентифікації літніх людей, в результаті чого значна частка цієї соціальної групи вважає себе досить активною для виконання різних економічних і соціальних функцій; з іншого, – представники покоління віком 60 років і старше дедалі частіше відчувають себе обмеженими в правах, незатребуваними та знеціненими, констатують наявність заниженої самооцінки внаслідок латентного або явного ейджизму з боку суспільства. Проведене соціологічне дослідження дозволило виявити вектори ефективної інклюзивної со­ціальної практики для літніх людей у ГО “Клуб садівників” (м. Харків), яка об’єднує людей відповідно до значущих для них інтересів, цінностей і моделей поведінки. Результати дослідження підтвердили гіпотезу про можливість побудови моделі подолання соціальної ексклюзії людей похилого віку на позиціях теорії успішного, включеного в соціум старіння.

 1. Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics. URL: https://population.un.org/wpp/

 2. Population by age, sex and urban/rural residence. UN data. A world of information. URL: http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a22

 3. UN Decade of Healthy Ageing. 2021–2030. WHO. URL: https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing

 4. Global report on ageism. Ageist attitudes held by half of the world’s population cause serious social and economic ills. (2021, March 19). URL: https://www.un.org/development/desa/ageing/uncategorized/2021/03/ageist-attitudes-held-by-half-of-the-worlds-population-cause-serious-social-and-economic-ills

 5. XVIII ISA World Congress of Sociology. Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. (2014, 13–19 July). URL: https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/yokohama-2014

 6. Zborovsky, G.E., Ambarova, P.A. (2017). Typology of Strategies for Overcoming the Temporal Contradictions of the Age Groups. Sotsiologicheskiy zhurnal – Sociological Journal, 23, 2, 8-27 [in Russian]

 7. Grigoryeva, I., Petukhova, I. (2018). Reducing old-age social exclusion. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology, 21 (2), 232-237 [in Russian]

 8. Howe, N., Strauss, W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company, 1991.

 9. Giddens, A. (1991). Sociology. Chelyabinsk: Ural-Siberian Regional House of Economic, Scientific and Technical Propaganda, Ural Branch of the Soviet Sociological Association [in Russian]

 10. Zborovskii, G.E. (2009). Social community theory. Ekaterinburg: Humanitarian University [in Russian]

 11. Baltes, P.B., Baltes, M.M. (1998). Savoir vivre in old age. National forum, 78, 2, 13-18 [in French]

 12. Feldshtein, D.I. (1999). Growing up psychology. Moscow: Flinta [in Russian]

 13. Kent, M. (2006). Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine. Oxford: Oxford University Press.

 14. Havighurst, R.J., Albrecht, R.E. (1953). Older people. New York: Longmans, Green & Co.

 15. Cavan, R.S., Burgess, E.W., Havighurst, R.J., Goldhamer, H. (1949). Personal adjustment in old age. Chicago: Science Research Associates.

 16. Cumming, E., Henry, W.E. (1961). Growing old: The process of disengagement. New York: Basic books.

 17. Tornstam, L. (2005). Gerotranscendence. A developmental theory of positive aging. New York: Springer.

 18. Settersten, R.A., Angel, J.L. (Eds.). (2011). Handbook of sociology of aging. New York: Springer.

 19. Rokeach, M.J. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press.

 20. Kukhta, M.P. (2019). Social potential of senior citizens in the modern Ukrainian support. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

Повний текст