Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Зміщення культурних та інформаційно-комунікативних порядків в умовах пандемії COVID-19

145
19
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття узагальнює обговорення авторами протягом останнього року досвіду дослідження станів “emergencies”, невизначеності й ризиків у соціології та їх застосованість до вивчення соціальних і соціокультурних процесів пандемії, які розгортаються в українському суспільстві. Наголошено, що культура в її ціннісно-смислових та інформаційно-партиципаційних вимірах продовжує перебувати на маргінесі суспільної уваги в умовах пандемії, хоча її впливи та наслідки є значущими й потребують пильної уваги. Виокремлено три релевантні сфери аналізу: ціннісна ментальність соціуму, інформаційна сфера медіа та соціальних мереж, культурна партиципація населення. Для висвітлення особливостей поточних культурних та інформаційно-комунікаційних порядків використано дані моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України “Українське суспільство – 2020” та дані опитувань інших вітчизняних соціологічних центрів. Показано напруженість і суперечливість між прихильностями громадян щодо цінностей “свобода”, “довіра” та “безпека”, а також прояви дисбалансу щодо ціннісної дихотомії “публічне vs приватне”. Розглянуто феномен інфодемії, його чинники та прояви в українському суспільстві. Доведено, що стійкий скепсис аудиторій медіа залишається характерною рисою інформаційного клімату. Маркерами установок до традиційних і новітніх медіа дедалі частіше стають показники невизначеного ставлення до джерел інформації. Нечіткість і двозначність як характеристики феномену довіри до медіа відповідають новим культурним та інформаційно-комунікативним порядкам коронавірусної пандемії. Зміна контекстів повсякденного існування в умовах карантинних обмежень утруднює реалізацію професійних, навчальних обов’язків, погіршує можливості культурної партиципації, відпочинку, що резонує із соціально-економічними, політичними, технологічними обмеженнями.

 1. Kostenko, N. (2021). Cultural and informational-communication pandemic orders. In Issues in the Development of Sociological Theory: Conceptual Strategies for the Study of Social Consequences of COVID-19 Pandemic: materials of the XVII International Scientific and Practical Conference (2020, December 18–19) (pp. 69-71). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. URL: https://soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/newsfiles/2020-issuesinthedevelopmentofsociologicaltheory-proceedings.pdf [in Ukrainian]

 2. Cañada, J.A. (2019). Hybrid Threats and Preparedness Strategies: The Reconceptualization of Biological Threats and Boundaries in Global Health Emergencies. Sociological Research Online, 24 (1), 93-110.

 3. Kostenko, N. (2016). In the state of “emergency”: cultural efficacy. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 102-118 [in Ukrainian]

 4. Adey, P., Anderson, B., Graham, S. (2015). Introduction: Governing Emergencies: Beyond Exceptionality. Theory, Culture& Society, 32 (2), 3-17.

 5. Vildavski, A., Deik, K. (1994). Risk perception theories: who is afraid, what are they afraid of and why. Thesis, 5, 268-276 [in Russian]

 6. Slovic, P. (2000). The perception of risk. Earthscan.

 7. Skokova, L. (2020, December 18–19). Features of the social and cultural analysis of the risks and crisis. In Issues in the Development of Sociological Theory: Conceptual Strategies for the Study of Social Consequences of COVID-19 Pandemic: materials of the XVII International Scientific and Practical Conference (2020, December 18–19) (pp. 131-134). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. URL: https://soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/newsfiles/2020-issuesinthedevelopmentofsociologicaltheory-proceedings.pdf [in Ukrainian]

 8. Radu, R. (2020, July-September). Fighting the ‘Infodemic’: Legal Responses to COVID-19 Disinformation. Social Media + Society, 1-4.

 9. Shepherd, H., MacKendrick, N., Mora, G.C. (2020). Pandemic Politics: Political Worldviews and COVID-19 Beliefs and Practices in an Unsettled Time. Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 6, 1-18.

 10. Lazzarato, M. (2006, October) The machine. Transversal.at. URL: http://eipcp.net/transversal/1106/lazzarato/en

 11. Opinions and views of the Ukrainian population on the origin of coronavirus and its spread in the world: May-June 2020. Kyiv: Kyiv International Institute of Sociology. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=952&page=1 [in Ukrainian]

 12. Thevenot, L. (2006). Creative configurations in the humanities and figures of the social community. Novoe literaturnoe obozrenie, 1. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2006/1/kreativnye-konfiguraczii-v-gumanitarnyh-naukah-i-figuraczii-soczialnoj-obshhnosti.html [in Russian]

 13. Assessment of government actions, coronavirus epidemic and reaction to current events. (2020). Kyiv: Kyiv International Institute of Sociology. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=964&page=3)

 14. Education and the pandemic: what Ukrainians think about distance learning and how they evaluate external independent evaluation. (2020). Kyiv: Razumkov Centre. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/osvita-i-pandemiia-shcho-ukraintsi-dumaiut-pro-dystantsiine-navchannia-ta-iak-otsiniuiut-zno

 15. Nesterenko, Ye.O., Liudohovska, K.V. (2020). Digest of U-Report surveys: 2nd quarter of 2020 (studying during quarantine, power economy development, reform of boarding schools). Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2 (73), 185-195 [in Ukrainian]

Повний текст