Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Громадські організації української діаспори в Естонії

84
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано кількісні та якісні дані щодо діяльності громадських об’єднань українців в Естонії до 2022 р., зокрема, особливості структури парасолькових організацій, джерела фінансування, частоту культурно-масових заходів, їх зміст і відвідуваність. Завдяки порівнянню чисельності членів неформальних мережевих об’єднань українців Естонії та офіційної демографічної статистики виявлено значне недоохоплення української громади послугами діаспорних організацій українців в Естонії. На підставі проведеного опитування членів неформальних мережевих об’єднань українців Естонії показано, що попри загальну обiзнанiсть з цiлями формальних об’єднань, переважно молодi іммігранти з невеликим стажем проживання в країнi вiдчували дисонанс мiж дiяльнiстю цих об’єднань і своїми потребами, що призводило до переважно негативних оцiнок активностi органiзацiй української дiаспори Естонії та слабкої залученостi в життя місцевої громади. Водночас розгалужена мережа діаспорних організацій в країні, наявнiсть у діаспорних організацій базового фiнансування вiд уряду Естонiї та матерiально-технiчної бази, тривалого досвіду дiяльності та актуальності пов’язаних з українською громадою питань в естонському суспільстві стали необхідною передумовою швидкої та позитивної реакції естонського суспільства на значний приплив українських біженців, які прибули після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, активної мобілізації естонського суспільства на допомогу жертвам війни.

  1. Atamanenko, A. (2005). Ukrainian diaspora: problems and directions of research. Naukovi zapysky. Istorychni nauky NaUKMA Research Papers. History, 5, 5-20. URL: https://eprints.oa.edu.ua/1047/1/Ukrainska_diaspora.pdf [in Ukrainian]

  2. Shparaha, T.I., Mykhailiuk, M.M. (2014). Ukrainians in Estonia: problems of assimilation and integration. Heohrafiia ta turyzm – Geography and Tourism, 27, 192-199 [in Ukrainian]

  3. Wilson, A. (1998). The Ukrainians: Engaging the “Eastern Diaspora”. In C. King, N.J. Melvin (Eds.), Nations Abroad: Diaspora Politics and International Relations in the Former Soviet Union. Routledge. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429498732-5/ukrainians-engaging-eastern-diaspora-andrew-wilson

  4. Carment, D., Nikolko, M., MacIsaac, S. (2021). Mobilizing diaspora during crisis: Ukrainian diaspora in Canada and the intergenerational sweet spot. Diaspora Studies, 14 (1), 22-44.

  5. Myroniuk, O. (2019). The activity of the Ukrainian community in the Baltic countries in 2014–2018. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Topical Issues in the Humanities, 2 (23), 21-26 [in Ukrainian]

  6. Integratsiooni Sihtasutus. Tegevusaruanne 2019. Narva, 2020. URL: https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/insa_aastaraamat_2019.pdf

  7. Makarov, Yu. (2018). Inner empire. TyzhdenThe Ukrainian week, 13 (541). URL: http://tyzhden.ua/Columns/50/211540 [in Ukrainian]

  8. Tammur, A. (2017). Native and Foreign-Origin Population in Estonia. Eesti Stat. kvartalikiri, 1, 50-56.

Повний текст