Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Міфоаналітична трансформація лідерства у сучасному світі: соціологічний підхід Ж. Дюрана

65
18
Стаття(УКР)(.pdf)
Article(ENG)(.pdf)

Проаналізовано міфоаналітичну трансформацію лідерства у контексті сучасних концепцій. Українське суспільство постійно розвивається, що потребує нових лідерів, які здатні забез­печити конструктивні зміни. У сфері публічного управління особливої уваги потребує питання лідерства, яке пов’язане з питаннями генерування інновацій та їх реалізації, а також з ресурсними питаннями самоорганізації. Розглянуто теоретичні основи лідерства з урахуванням основних архетипних теорій. Охарактеризовано типологію лідерства М. Вебера, яка ґрунтується на сенсі соціального схвалення та виявленої довіри і розкриває такі типи лідерської легітимності: традиційний, харизматичний і раціонально законний. Виокремлено головні відмінності між поняттями “лідер” і “керівник”. Окреслено типологію О. Нойбергер архетипових патернів лідерства, розкрито їх позачасові структурні прояви та детермінанти взаємодій. Виявлено можливості застосування основних ідей соціології Ж. Дюрана у сучасних концепціях лідерства через уявлення символічних структур, які створюють смисли, структурують базові орієнтири отриманого досвіду та дій, залежно від індивідуальних інтерпретативних здібностей і безперервного обміну між людиною та культурою, де­монструють потужний психоенергетичний потенціал. Обґрунтовано можливість викори­стання соціологічного підходу для окреслення детермінант лідерської активності. Такий підхід побудований на ідеях психоаналізу, глибинної психології, структурної та політичної антропології, феноменології, а також етології. Зазначено, що ключовим концептом теорії уяви Ж. Дюрана постає імажінер. Розглянуто особливості застосування міфоаналізу до сфери публічного управління в контексті трансформаційного лідерства. Розглянуто когнітивні та емоційні активи лідерства з метою обґрунтування джерел інноваційного та самореалізаційного потенціалу сучасних лідерів. Представлено особливості міфокритичного та міфоаналітичного методу Ж. Дюрана.

 1. Jung, C.G. (2016). Archetypal symbol. Moscow: Kanon [in Russian]

 2. Durand, G. (1984). The Anthropological Structures of the Imaginary. Paris: Dunod [in French]

 3. Eliade, M. (1998). The myth of the eternal return. Archetypes and repetition. Saint-Petersburg: Aleteyya [in Russian]

 4. Neumann, E. (1991). The Great Mother: An Analysis of the Archetype. Princeton: Princeton University Press.

 5. Mark, M., Pearson, C.S. (2001). The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. New York: McGraw-Hill.

 6. Myers-Briggs, I., McCaulley, M., Quenk, N. (1998). MBTI Manual (A guide to the development and use of the MyersBriggs type indicator). Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.

 7. Hofstede, G. (1991). Cultures and Organisations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill.

 8. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2019). Archetype as a source of the innovation process. Public Manаgement, 3, 28-42.

 9. Donchenko, O., Romanenko, Yu. (2001). Archetypes of social life and politics (deep regulations of psychopolitical everyday life): monograph. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 10. Krymskyi, S.B. (2000). Philosophy as a way of humanity and hope. Kyiv: Course [in Ukrainian]

 11. Novachenko, T.V. (2013). The archetypal paradigm of the authority of the head in public administration: monograph. Nizhyn-Kyiv: Lysenko M.M. [in Ukrainian]

 12. Weber, M. (1998). Sociology. General historical analysis. Policy. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 13. Adair, J. (2007). Leadership for Innovation: How to Organise Team Creativity and Harvest Ideas. Philadelphia: Kogan Page Publishers.

 14. Gliddon, D.G. (2006). Forecasting a competency model for innovation leaders using a modified delphi technique. URL: https://etda.libraries.psu.edu/catalog/6994

 15. Morozova, E.N. (2008). Balance of administrative and leadership skills. Saint-Petersburg: Rech [in Russian]

 16. Newstrom, J., Devis, K. (2000). Leadership and empowerment. Organisational behaviour. Saint-Petersburg: Piter [in Russian]

 17. Neuberger, O. (2002). To lead and to let lead: Approaches, findings and critique of leadership research. Stuttgart: UTB [in German]

 18. Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 4, 370-396.

 19. Wheatley, M. (1992). Leader shipand the New Science: Learning about Organization from an Orderly Universe. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

 20. Durand, G. (1993). The Implication of the Imaginary and Societies. Current Sociology, 41, 2, 17-32.

 21. Durand, G. (1973). The Symbolic Imagination. Paris: Presses Universitaires de France [in French]

 22. Durand, G. (1979). Mythical figures and faces of the work: from mythocriticism to mythanalysis. Paris: Berg international [in French]

Повний текст