Жільбер Дюран: філософ і герой

67
7
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено та систематизовано бібліографічні дані щодо біографії, життєвого шляху та наукової діяльності сучасного французького вченого Ж. Дюрана, зосереджено увагу на видатній персоналії сучасної соціологічної науки, зокрема соціології уявного. З огляду на дослідження інформаційних джерел, переважно електронних ресурсів університетів, організацій, фундатором або членом яких був зокрема Ж. Дюран, французької Асоціації друзів Жільбера Дюрана, міжнародного інтелектуального співтоваристві “Еранос” тощо, складено життєпис вченого, зроблено огляд його наукової діяльності та наукових праць. Книги, монографії, статті Ж. Дюрана популярні не тільки в науковому середовищі, вони вже понад шістдесят років перекладаються на різні мови та видаються в різних країнах світу, поширюються електронні видання його праць, їх популярність у контексті сучасних трансформацій зростає, розширюється коло дослідників і послідовників. Зокрема, у 2021 р. за ініціативою та безпосередньою участю Української школи архетипіки в України здійснено переклад і видання його фундаментальної праці “Антропологічні структури уявного” українською мовою. Українська наукова спільнота активно долучилась до міжнародних заходів з нагоди 100-річного ювілею вченого у 2021 р., які стали не тільки даниною поваги великому французькому мислителю, але й внеском у подальший розвиток і популяризацію його ідей в Україні.

  1. Lakhyzha, M.I., Yehorycheva, S.B. (2021). Understanding the creativity and use of Gilbert Durand’s methodology in scientific research of scientists of post-communist countries. Public Management, 1 (26), 85-101.

  2. Maffesoli, M. (2018). The time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academ [in Ukrainian]

  3. Durand, G. (2021). The Anthropological Structures of the Imaginary. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academ [in Ukrainian]

Повний текст