Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Грошово-кредитна політика в умовах глобальної нестабільності: висновки для України

215
16
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто грошово-кредитну політику провідних центробанків світу, яку було застосовано для подолання світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. Розвинуті країни, які сьогодні є світовими технологічними лідерами, змогли подолати цю кризу, насамперед, за допомогою нетрадиційного інструментарію грошово-кредитної політики, що складається з кількісних пом’якшень з відповідним прискореним нарощенням зобов’язань центробанків; фактично підтримання множинності їх цілей, у тому числі щодо забезпечення фінансової ста­більності та зниження рівня безробіття; розширеної участі центробанків у фінансуванні бюджетних дефіцитів урядів. Вжиті заходи сприяли подоланню рецесії в розвинутих країнах і переходу на траєкторію економічного зростання. Нинішня практика нормалізації грошово-кредитної політики, яку започаткували в США, передбачає поступове підвищення ключової процентної ставки і згортання балансів центробанків. Проте фактично у багатьох розвинутих країнах практика нетрадиційної грошово-кредитної політики все ще зберігається і є важливим чинником, що визначає тенденції розвитку глобальної економіки. У цілому результати цієї політики можна оцінювати по-різному, але для України важливим є висновок щодо релевантності у питаннях реалізації грошово-кредитної політики для стимулювання розвитку економіки. Глобальна нестабільність, яка дедалі виразніше детермінується торго­вельними війнами та іншими формами протекціонізму глобальних економік, формує виклики (насамперед, у частині збереження/нарощення експортного та виробничого потенціалу). Для економіки України, яка є уразливою до зовнішніх шоків, зазначені фактори в поєднанні з внутрішніми осередками нестабільності формують комплекс складних завдань, зокрема в частині припинення подальшої втрати інвестиційного потенціалу, на вирішення яких має бути раціонально спрямований інструментарій грошово-кредитної політики.

 1. Hummel, J. (2011). Ben Bernanke versus Milton Friedman. The Federal Reserve’s Emergence as the U.S. Economy’s Central Planner. The Independent Review, 15, 4, 485-518.

 2. Vishnevskii, V.P., Vishnevskaya, E.N., Matyushin, A.V., Sheludko, N.M. (2017). Monetary power in the modern world. Who will challenge the dollar? Kiev: Akademperiodika [in Russian]

 3. DataBank. World Development Indicators. (2018). The World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/d ata/reports.aspx?source=world-development-indicators#

 4. Yurchushun, V. (2018). Forecasting scenario of economic development of Ukraine: limited pessimism. Kyiv: Zapovit. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_mid_Forecast.pdf [in Ukrainian]

 5. Yurchushun, V. (2019). Ukraine in a situation of changing elites: a socio-economic dimension. Kyiv: Razumkov tsentr. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_soc-econ_vymir_ukr.pdf [in Ukrainian]

 6. Mongelli, F.P. (2013). The mutating euro area crisis is the balance between “sceptics’’ and “advocates” shifting? European Central Bank, Occasional Paper Series, 144, February.

 7. Hess, C., Laforte, J., Reifschneider, D., Williams, J.C. (2012). Have We Underestimated the Likelihood and Severity of Zero Lower Bound Events? Journal of Money, Credit and Banking, 44, 47-82.

 8. Fuhrer, J.C., Olivei, J.P. (2011). The Estimated Macroeconomic Effects of the Federal Reserve’s Large-Scale Treasury Purchase Program. Federal Reserve Bank of Boston. Research Department Public Policy Briefs, 11-2. URL: http://www.bos.frb.org/economic/ppb/2011/ppb112.htm

 9. Baumeister, C., Benati, L. (2010). Unconventional Monetary Policy and the Great Recession. Estimating the Impact of a Compression in the Yield Spread at the Zero Lower Bound. European Central Bank. Working Paper SERIES, 1258, October. URL: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1258.pdf

 10. Kiley, M. (2012). The Aggregate Demand Effects of Short- and Long-Term Interest Rates. Finance and Economics Discussion Series. URL: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2012/201254/201254abs.html

 11. Yellen, J.L. (2013). A Painfully Slow Recovery for America’s Workers: Causes, Implications, and the Federal Reserve’s Response. A Trans-Atlantic Agenda for Shared Prosperity. A Conference Sponsored by the AFL-CIO, Friedrich Ebert Stiftung and the IMK Macroeconomic Policy Institute. Washington, D.C.

 12. Moody’s has named a possible cause of the next US crisis. URL: https://www.rbc.ru/economics/28/08/2018/5b851fc89a79472e8a97ee51/ [in Ukrainian]

 13. Harkavenko, V.I., Shapoval, Yu.I. (2017). Mopping up banking sector in Ukraine: the value for society and state. Ukrainian society – Ukr. socìum, 1, 108-123. https://doi.org/10.15407/socium2017.01.108 [in Ukrainian]

 14. Anufriieva, K.V., Shapoval, Yu.I. (2018). Verbal interventions of the central monetary authorities in the conditions of new normality: the benchmarks for the NBU. Ukrainian society – Ukr. socìum, 4, 127-142. https://doi.org/10.15407/socium2018.04.127 [in Ukrainian]

 15. Closure of Chimerica. What will confrontation between the US and China lead to? (2018). Kommersant. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3786795? [in Russian]

 16. Global Economic Prospects: Darkening Skies: A World Bank Grope Rangship Report. (2019, January). URL: http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

 17. Zymovets, V.V., Sheludko, N.M. (2017). Debt burden and investment disfunction in real sector of Ukraine. Economy of Industry – Ekon. promisl., 3, 82-95. https://doi.org/10.15407/econindustry2017.03.082 [in Ukrainian]

 18. Hirshfeld, A. (2019). On the Compensation Program and steps for its implementation. Propozytsiia, 2, 182-187.

Повний текст