Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальне сприйняття населенням приватних власників засобів виробництва в Україні

387
28
Стаття(УКР)(.pdf)

Основними маркерами соціального сприйняття населенням України приватних власників є зміст приватної власності та форми особистої залученості приватних власників у виробництво. Метою дослідження є аналіз детермінант соціального сприйняття приватних власників підприємств і землі. За даними соціологічного опитування, проведеного Інститутом соціології НАН України у серпні 2019 р., проаналізовано соціальне сприйняття приватних власників засобів виробництва з різними формами господарювання: малих підприємств; великих підприємств; землі, що обробляється власником самотужки (сім’єю), та землі, що обробляється найманими працівниками. Власники малих підприємств і власники землі, яка обробляється ними самотужки, користуються більшою симпатією серед українського населення, ніж власники великих підприємств і власники землі, що обробляється найманими працівниками. Проте навіть у випадку останніх двох категорій приватних власників позитивне сприйняття превалює над негативним. Методи бінарної логістичної регресії, використані в цьому дослідженні, показують, що соціальне сприйняття приватних власників переважно узгоджується із соціальним статусом, здатністю адаптуватися до ринкової економіки та відповідними ціннісно-ідеологічними переконаннями. Негативне сприйняття населенням приватних власників залежить від типу засобів виробництва. Зокрема, негативні почуття респондентів щодо власників великих підприємств і землевласників, які використовують найману працю, визначаються їхніми підтримкою планової економіки та несприйняттям ліберальних цінностей. Вплив екстернальності локусу контролю респондентів став вирішальним у негативному сприйнятті ними власників малих підприємств. Негативні почуття щодо власників землі, яка обробляється ними самотужки, проявляються у респондентів з низьким рівнем освіти. Позитивні почуття у всіх випадках зумовлюються підтримкою респондентами ліберального та змішаного типу економіки, їхнім позитивним сприйняттям ліберальних цінностей, адаптованістю до ринкових умов, високим рівнем освіти та заможним матеріальним становищем. Нейтральні почуття до приватних власників усіх категорій проявляються серед респондентів, які не визначилися щодо типу економіки.

  1. Vorona, V. (2001). Modern industrial enterprise in the social dimension. In V. Vorona, Y. Suimenko (Eds.), Industrial enterprise and its people: problems of social and economic behavior (pp. 9-32). Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine [in Russian]

  2. Reznik, V. (2007). Private owners of production means: state of social legitimacy. In V. Vorona, M. Shulga (Eds.), Ukrainian Society 1994–2007. Dynamics of Social Changes (pp. 212-219). Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine [in Ukrainian]

  3. Reznik, V.S. (2010). Legitimation of Private Property as a Concept of Sociological Theory. Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine [in Ukrainian]

  4. Rakhmanov, O. (2012). Owners of Big Business as a Subject of Socio-Economic Transformation in Ukraine. Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine [in Ukrainian]

Повний текст