Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Розвиток циркулярних ланцюгів доданої вартості для зростання стійкості української промисловості в умовах постковіду

436
28
Стаття(УКР)(.pdf)

Обґрунтовано можливості інтеграції української промисловості в циркулярні ланцюги доданої вартості як одного з перспективних напрямів інтернаціоналізації бізнесу. Визначено загрозливі виклики пандемії коронавірусу для розвитку промисловості: закриття  кордонів, підвищення вимог до безпечності в умовах ізоляції, перекриття потоків трудової міграції, порушення мереж поставок товарів проміжної переробки, скорочення операційної діяльності, дефіцит оборотних коштів, зниження прибутковості, погіршення фінансової стійкості та платоспроможності, зростання ймовірності банкрутства. Результати оцінки втрат у промисловому виробництві України показали, що дотримання жорстких вимог протидії пандемії вплинуло на скорочення довжини ланцюгів доданої вартості, в які інтегровані українські виробники, що особливо проявилось у секторах машинобудування, металургії та виробництва текстилю. Cаме розвиток циркулярних ланцюгів доданої вартості в Україні сприяє досягненню Цілей сталого розвитку та перспектив відновлення промислових потужностей України в жорстких умовах коронакризи. Визначено, що циркулярні ланцюги доданої вартості забезпечують максимізацію доданої вартості протягом всього життєвого циклу продукту та використовуваних матеріалів з повторним використанням різних типів і обсягів матеріалів. Аналізуючи можливості української промисловості для інтеграції в циркулярні ланцюги доданої вартості, обґрунтовано перспективні напрями інтеграції української промисловості в циркулярні ланцюги доданої вартості, зокрема, виробництво паперу, картону, PET і скла; переробку будівельного сміття, вживаного одягу, автомобільних шин й органічних відходів; ремонт і відновлення побутової техніки. Дослідження показали, що українська промисловість має всі можливості успішно інтегруватись у глобальні ланцюги доданої вартості, використовуючи циркулярні підходи до організації виробництва. Для цього були запропоновані такі заходи державного стимулювання: удосконалення нормативно-правового регулювання, впровадження засад збалансованого розвитку України, фінансової підтримки проєктів, орієнтованих на розвиток циркулярної економіки, а також розроблення регіональних планів управління відходами з орієнтацією на Європейський зелений курс.

 1. Horobin, W., Rajbhandari, А. (2020, July 4). ECB’s lagarde expects disinflation as crisis transforms economy. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-04/ecb-s-lagarde-expects-disinflation-as-crisis-transforms-economy

 2. Marsh, P. (2015). A new industrial revolution. Consumers, globalization and the end of mass production. Moscow: Gaidar Institute Press [in Russian]

 3. Schmid, D., Ritzrau, W. (2018, September 20). Why the circular economy must link up the whole supply chain. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/why-the-circular-economy-needs-to-link-up-the-whole-supply-chain/

 4. Rodrik, D. (2014). The paradox of globalization: democracy and the future of the world economy. Moscow: Gaidar Institute Press [in Russian]

 5. Rainert, E.S. (2015). How rich countries got rich… and why poor countries stay poor. Kyiv: Tempora [in Ukrainian]

 6. Brennan, L., Ferdows, K., Godsell, J., Golini, R., Keegan, R., Kinkel, S., Srai, J.S., Taylor, M. (2015). Manufacturing in the World: Where Next? International Journal of Operations and Production Management, 35, 9, 1253-1274.

 7. Cattaneo, O., Gereffi, G., Miroudot, S., Taglioni, D. (2013). Joining, upgrading and being competitive in global value chains: a strategic framework. Policy Research working paper. No. WPS 6406. Washington, D.C.: The World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/254001468336685890/Joining-upgrading-and-being-competitive-in-global-value-chains-a-strategic-framework

 8. Castells, M. (2000). Information age: economy, society and culture. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php [in Russian]

 9. Batova, N., Sachek, P., Tochitskaya, I. (2018). Towards green growth: a window of opportunity for the circular economy. BEROC Green Economy Policy Paper Series. URL: http://www.beroc.by/upload/iblock/ae1/ae1bcb7979cd00ca76cd3e9fc72a3e9e.pdf [in Russian]

 10. Strengthening strategic value chains for a future-ready. EU Industry. Report of the Strategic forum for important. Projects of Common European Interest. URL: https://industryweek.in.ua/docs/Strategic-Forum-Strengthening-Strategic-Value-Chains-for-a-future-ready-EU-Industry.pdf

 11. Global trade impact of the coronavirus (COVID-19) epidemic. (2020, March 4). UNCTAD. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcinf2020d1.pdf

 12. Strengthening strategic chains of added value for the modern EU industry. URL: https://industryweek.in.ua/docs/Strategic-Forum-Strengthening-Strategic-Value-Chains-for-a-future-ready-…%202.pdf [in Ukrainian]

 13. High-technology exports (% of manufactured exports). (2019). The World bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2018&locations=UA-1W&start=2007&view=chart

 14. Plastic is coming: Why is Ukraine buying someone else’s waste? (2019, October 30). Recycling solutions. URL: https://re-solutions.com.ua/ru/rus-plastyk-nastupaet-zachem-ukrayna-pokupaet-chuzhye-othody [in Russian]

 15. New important: circular economy. (2019, февраля 22). Delo.ua. URL: https://zza.delo.ua/know/novoe-vazhnoe-cirkuljarnaja-ekonomika-350397/ [in Russian]

 16. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social Сommittee and the Сommittee of the regions. A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe. (11.3.2020). Brussels. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN

 17. United Nations Environment Program. URL: https://www.unenvironment.org/ru/programma-oon-po-okruzhayuschey-srede [in Russian]

 18. Accenture strategy. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. (2014). URL: https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/us-en/_acnmedia/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenture-circular-advantage-innovative-business-models-technologies-value-growth.pdf

 19. Zhdanovich, Yu. (2018). Zero waste as a lifestyle: a wasteless reality. URL: http://shahter.by/obshchestvo/zero-waste-kak-stil-zhizni-bezothodnaya-realnost [in Russian]

 20. How Xerox Succeeds in the Circular Economy. (2018, May 3). Xerox Blog. URL: https://www.mera.org/news/how-xerox-succeeds-circular-economy

 21. Environment in Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm [in Ukrainian]

 22. Pakhomova, N.V., Richter, K.K., Vetrova, M.A. (2017). Transition to circular economy and closedloop supply chains as driver of sustainable development. St Petersburg University Journal of Economic Studies, 2, 244-268 [in Russian]

 23. Fedorchuk, Ya., Servetnyk, D. Circular economy. Organizational and legal aspects. URL: https://www.businesslaw.org.ua/circle-economic-t [in Ukrainian]

Повний текст