Дисфункціональність ринку акцій в Україні: фактор ваучерної приватизації

131
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено особливості приватизаційних процесів у трансформаційних економіках порівняно зі зрілими, з огляду на відмінність мети – не прискорити розвиток вже наявного ринку акцій, а фактично створити ринок заново. З’ясовано, що суспільно-економічні перетворення, роздержавлення майна та створення ринкової інфраструктури є неодмінною передумовою, але не гарантією появи внутрішнього ринку акцій як специфічного інституційного феномену, особливо за відсутності дієвих стимулів для публічного залучення акціонерного капіталу. Встановлено, що на фоні збільшення розміру, глобалізації, ліквідності та інтегрованості світових ринків капіталу, спостерігається деградація окремих локальних ринків акцій, зокрема українського. Констатовано, що на відміну від сусідніх постсоціалістичних країн (насамперед, Польщі), в Україні не побудовано ринок акцій як основу для ефективного залучення та алокації капіталу. Обґрунтовано, що значною мірою це є наслідком неефективної та затягнутої приватизації, переважно позабіржового продажу акцій, непослідовності державної та регуляторної політики, необов’язкових ітерацій у побудові ринкової інфраструктури, нераціональності створення роздержавлених підприємств (навіть найменших) винятково у формі відкритих акціонерних товариств, які за об’єктивної неспроможності залучити публічний капітал стикалися з неадекватним фінансовим навантаженням і примусовістю лістингу на біржах. Визначено головні проблеми українського ринку акцій, закладені під час приватизації: надмірно консолідована структура акціонерного капіталу, незахищеність міноритаріїв, мізерні free-float і ліквідність, умовність біржового ціноутворення, переважання позабіржового обігу акцій тощо. Акцентовано увагу на наслідках спроби імплементації процедури squeeze-out в Україні: в умовах відсутності ринкових цін і набуття домінуючими акціонерами контролю задовго до законодавчих змін, викуп акцій не захистив міноритаріїв, а призвів до істотних втрат ін­весторів, припинення обігу акцій більшості емітентів, ще більшої умовності індексів, капіталізації та інших показників розвитку ринку. Зазначено, що ефективність анонсованих країною планів щодо розвитку ринку акцій внаслідок приватизації залишків державної власності викликає сумніви за відсутності передумов для збалансованості економічних інтересів між учасниками ринку, об’єктивності ціноутворення, стимулів для публічного залучення капіталу та ефективного інституційного середовища. Підсумовано, що в Україні орієнтації на приватизаційні процедури при розбудові ринку акцій немає перспектив за відсутності дієвих стимулів публічного залучення капіталу.

 1. Bortolotti, B., de Jong, F., Nicodano, G., Schindele, I. (2007). Privatisation and stock market liquidity. Journal of Banking & Finance, 31, 2, 297-316. URL: http://www.bernardobortolotti.com/wp-content/uploads/2013/03/20107281614344Privatisation-and-stock-market-liquidity.pdf

 2. Brown, J.D., Earle, J.S., Telegdy, A. (2006). The Productivity Effects of Privatization: Longitudinal Estimates from Hungary, Romania, Russia, and Ukraine. Journal of Political Economy, 114 (1), 61-99.

 3. Estrin, S., Hanousek, J., Kočenda, E., Svejnar, J. (2009). The Effects of Privatization and Ownership in Transition Economies. Journal of Economic Literature, 47 (3), 699-728. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4009

 4. Godoy, S., Stiglitz, J.E. (2006). Growth, Initial Conditions, Law and Speed of Privatisation in Transition Countries: 11 Years Later. NBER WorkingPaper, 11992.

 5. Megginson, W.L., Boutchkova, M.K. (2000). The Impact of Privatisation on Capital Market Development and Individual Share Ownership. Nota di Lavoro, 53. URL: https://www.econstor.eu/handle/10419/155107

 6. Megginson, W.L., Netter, J.M. (2001). From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatisation. Journal of Economic Literature, 39 (2), 321-389. URL: https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/1929649.pdf

 7. Perotti, E., Van Oijen, P. (2001). Privatisation, Political Risk, and Stock Market Development in Emerging Economies. Journal of International Money and Finance, 20, 1, 43-69. URL: https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/1923974.pdf

 8. Bershadskyi, A., Yurchyshena, L. (2017). Joint-stock companies: trends, functional problems, dividend policy. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, 8, 95-102. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/19.pdf [in Ukrainian]

 9. Koshuk, O.M., Lehinkova, N.I., Fabryka, I.V. (2011). Privatisation in Ukraine: ideology, implementation, problems. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Economichni nauky Central Ukrainian scientific bulletin: Economic sciences, 20 (1), 71-81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_20(1)__14 [in Ukrainian]

 10. Kuzhelev, M.O., Khimchenko, A.M. (2012). Privatisation and corporatisation as a basis for the formation of the corporate sector: foreign experience and Ukrainian realities.  Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstvaEconomics of civil engineering and municipal economy 8, 4, 291-298. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2012_8_4_6 [in Ukrainian]

 11. Moshenskyi, S.Z. (2008). Stock market and institutional investment in Ukraine: the impact on investment security of the state: a monograph. Zhytomyr: Zhytomyr polytechnic state university [in Ukrainian]

 12. Moshenskii, S.Z. (2010). Securities market. Transformation processes. Moscow: Ekonomika [in Russian]

 13. Nazarchuk, M.I. (2009). Peculiarities of Ukrainian stock market formation in the first half of 90th of XX century. Ekonomichnyi visnyk Donbasu Economic Herald of the Donbass, 3 (17), 91-107. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-fondovogo-rynka-ukrainy-v-pervoy-polovine-90-h-godov-hh-veka [in Russian]

 14. Pashaver, O.Y., Verkhovodova, L.T., Aheeva, K.M. (2006). Privatisation and re-privatisation in Ukraine after the “Orange” revolution. Kyiv: Milenium. URL: http://c-e-d.info/current_projects/Kniga_privat_dopLT_G.doc [in Ukrainian]

 15. Rekunenko, I.I. (2015). Periodization of the stock market development of Ukraine. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: EkonomikaVisnyk of Sumy State University. Economy series, 1, 30-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2015_1_5 [in Ukrainian]

 16. Roiko, I. (2016). Stock market in Ukraine: status and development priorities. Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/Roiko.pdf [in Ukrainian]

 17. FTSE Equity Country Classification. URL: https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE-Country-Classification-Update_latest.pdf

 18. Koshovyi, O.H., Tertyshnyk, V.M., Sheludko, N.M., Anyfrieva, K.V., Belkin, L.M. (2019). Capital market abuse: economic and legal aspects. Dnipro: Lira [in Ukrainian]

 19. Shyshkov, S.Ye. (2021). Equity market as economic and institutional phenomenon: Ukraine from the perspective of international reality. Ekon. Ukr. – Economy of Ukraine, 3, 61-86 [in Ukrainian]

Повний текст