Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ціннісні засади рівноважного економічного розвитку в умовах новітніх глобальних викликів

166
14
Стаття(УКР)(.pdf)

Виявлено, що становлення на рубежі століть інформаційного суспільства з осередком у формі мережевої економіки ознаменувало початок глобальної модифікації системи економічних відносин і законів. Така модифікація значною мірою зумовлена новітніми технологічними зрушеннями та новаціями в інформаційно-комунікаційній сфері, але за своєю глибинною суттю має ціннісний характер і пов’язана з необхідністю ґрунтовного осмислення нової соціально-економічної картини світу. Традиційна інтерпретація такої ситуації не відповідає громад­ським очікуванням щодо можливостей поступального творчого розвитку. Суспільне невдоволення процесами глобалізації наростає. Явища соціально-економічної нестабільності (турбулентності) й невизначеності підривають цивілізаційні підґрунтя суспільного господарства, породжують низку глобальних викликів і загроз. Показано, що адекватним орієнтиром успішного господарювання є забезпечення збалансованого суспільного розвитку через розбудову цілісної інституційної архітектоніки, яка функціонує за законами ефективної економічної рівноваги. Економічна теорія покликана обґрунтувати закони функціонування й засади розбудови інституційної архітектоніки господарювання. Водночас сучасна економічна наука залишається традиційною, тоді як правильну відповідь на глобальний суспільний запит має дати релятивістська економія, що здатна сформувати соціально-економічні підстави феномену відносності. Визначено, що поняття інституту як перетвореної форми економічної цінності (економічного блага, єдиного у троїстій визначеності граничної корисності, вартості та ціни) є адекватним підґрунтям для розбудови релятивістської економічної науки, методологічного джерела творчого пізнання й формування новітньої цілісної картини світу. Зазначено, що інструментарій ціннісного економічного аналізу (зокрема, модель загальної економічної рівноваги) було сформовано в надрах класичної політичної економії, але сьогодні він потребує оновлення. Встановлено, що методологічне відновлення економічної науки як ціннісного джерела позитивно релятивістського осмислення новітньої картини світу є актуальним порядком денним подальших творчих розвідок у напрямі визначення засад розбудови економіки довіри, предтечі інституційної архітектоніки. Підґрунтям такої економіки є модель суспільного сектору з осередком у вигляді ринку суспільних товарів, який гармонізує систему громадських інтересів, процеси самоорганізації й організації в економіці, а отже, сприяє формуванню ефективних механізмів стабілізації суспільного розвитку.

 1. Heyets, V.M. (2020). The phenomenon of instability is a challenge to economic development. Kyiv: Akademperiodyka [in Ukrainian]

 2. The Global Risks Report 2021. 16th Edition. (2021). Geneva: World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

 3. Grytsenko, A.A. (Ed.). (2008). Institutional architecture and trends of economic transformations. Kharkov: Fort [in Russian]

 4. Moroshkina, M.V. (2009). Theories of economic development and new theories of regional growth. In Innovation development: Materials of the I Youth economic forum, November 13-14, 2008, Petrozavodsk (pp. 36-40). Petrozavodsk: Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences. URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2009/Innov_razv_036-40.pdf [in Russian]

 5. Savelev, E., Yurii, S. (2010, January 29). Ordnung, or the new world economic order. ZN.UA. URL: https://zn.ua/EDUCATION/ordnung,_ili_novyy_mirovoy_ekonomicheskiy_poryadok.html [in Russian]

 6. Modern western sociology. Dictionary. (1990). Moscow: Publishing house of political literature [in Russian]

 7. Artomova, T.I. (2006). Cost and price: logical-historical process of formation. Kiev: Osnova [in Russian]

 8. Artomova, T.I. (2011). Methodological anatomy of the global financial and economic crisis. Ekon. teor.Economic Theory, 2, 16-33 [in Ukrainian]

 9. Sapir, J. (2005). Economics of information: the new paradigm and its limits. Voprosy Ekonomiki, 10, 4-24 [in Russian]

 10. Kelly, K. (1999, October). New rules for the new economy: 10 radical strategies for a connected world. New York: Penguin Books. URL: https://kk.org/mt-files/books-mt/KevinKelly-NewRules-withads.pdf

 11. Semenov, A. (1998). New rules for the new economy. Digest of Kevin Kelly’s article from the magazine “Wired”. Znanie – Sila, 4, 20-29 [in Russian]

 12. Stone, M., Woodcock, N., Machynger, L. (2003). Consumer-oriented marketing. Moscow: Fair [in Russian]

 13. Gamble, P., Tapp, А., Anthony, М., Stone, M. (2007). Marketing revolution. Moscow: Balance Business Books [in Russian]

 14. El-Erian, M.A. (2010, October 10). Navigating the new normal in industrial countries per Jacobsson foundation lecture. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp101010

 15. Bragina, E. (2012). New normal. Mirovoe i natsionalnoe khozyaistvoWorld and National Economy, 4 (23), 1-4. URL: https://mirec.mgimo.ru/2012/2012-04/novaa-normalnost

 16. Nordström, K.A., Ridderstråle, J. (2003). Funky Business. Saint Petersburg: Stockholm School of Economics in Saint Petersburg [in Russian]

 17. Bard, A., Soderqvist, J. (2004). Netocracy: the new power elite and life after capitalism. Saint Petersburg: Stockholm School of Economics in Saint Petersburg [in Russian]

 18. Makarov, A. (2017). Hoolinomics. Hooligan economy. Moscow: AST [in Russian]

 19. Myasnikova, L. (2006). Paradigm shift. A new global project. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniyaWorld Eсonomy and International Relations, 6, 5-11 [in Russian]

 20. Stepanovich, V.A. (Ed.). (2017). Philosophy and methodology of science (concepts, categories, problems, schools, directions): terminological dictionary-reference book. Moscow, Berlin: Direct-Media. URL: https://terme.ru/termin/ierarhija.htmlа [in Russian]

 21. Artomova, T.I. (2019). European values: a liberal doctrine through the methodology of political economy. Ekon. teor.Economic Theory, 4, 5-28 [in Ukrainian]

 22. Omelchuk, N. (2021, February 22). Compared with Ukraine: a review of minimum wages in Europe. PaySpace Magazine. URL: https://psm7.com/uk/money/sravnivaem-s-ukrainoj-obzor-minimalnyx-zarplat-v-evrope.html [in Ukrainian]

 23. Tymoshchuk, M. (2020, August 10). The main goal of Ukraine. What distinguishes rich countries from poor ones. NV.UA. URL: https://biz.nv.ua/experts/proizvoditelnost-truda-i-bednost-ukrainy-kak-stat-bogatoy-stranoy-novosti-ukrainy-50105103.html [in Ukrainian]

 24. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2011). Statistical Yearbook of Ukraine 2010. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian]

 25. Kirian, T., Shapoval, M. (2006). Urgent problems of social policy and ways to solve them. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 3-6 [in Ukrainian]

 26. Zanuda, A. (2012, February 10). Property inequality in Ukraine: worse than in the “Wild West”. BBC Ukraina. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/02/120210_ru_inequality_usa_uk_ukraine_yg [in Russian]

 27. Grytsenko, A.A. (1997). The structure of the market transformation of the inversion type. Ekonomika Ukrainy Economy of Ukraine, 1, 4-10 [in Ukrainian]

 28. Grinberg, R., Rubinshtein, A. (1998). “Social rent” in the context of the theory of rational behavior of the state. Rossiiskii ekonomichneskii zhurnal – Russian Economic Journal, 3, 58-66 [in Russian]

 29. Klinova, M. (2018). Public enterprises and the privatization in the innovative policy of France. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniyaWorld Eсonomy and International Relations, 10, 37-45 [in Russian]

 30. Sinitsina, I., Chudakova, N. (2019). Will Poland help the nationalization of the economy? Mir PeremenThe World of Transformations, 1, 11-25 [in Russian]

 31. Artomova, T.I. (2018). The problem of the medium class restitution in the context of global transformation of the social structure. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 4 (67), 113-126 [in Ukrainian]

 32. Artomova, T.I. (2016). Relations of social reproduction in Ukraine in the context of transformation of the models of state management. Ekon. teor.Economic Theory, 3, 5-17 [in Ukrainian]

 33. Vainshtein, G. (2002). From new technologies to the “new economy”. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniyaWorld Eсonomy and International Relations, 10, 22-29 [in Russian]

 34. Prigozhyn, I., Stengers, I. (1986). Order out of chaos. A new dialogue of man with Nature. Moscow: Progress [in Russian]

Повний текст