Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Державна політика розбудови інноваційних стартапів в інтересах ендогенного розвитку економіки: кращі зарубіжні практики та рекомендації для України

197
48
Стаття(УКР)(.pdf)

Метою статті є обґрунтування теоретико-прикладних засад малого інноваційного підприємництва та розробка рекомендацій щодо політики сприяння становленню інноваційних стартапів з урахуванням кращих зарубіжних практик в інтересах ендогенного розвитку економіки України. Показано, що ключовою ланкою екосистеми стартапів є підприємець-новатор. Обґрунтовано, що зусилля держави стосовно нагромадження знання та людського капіталу необхідно доповнити заходами щодо заохочення інноваційного підприємництва. Виявлено, що інтеграція стартапів у соціальні мережі та щільний зв’язок із зовнішнім середовищем має вирішальне значення, як і якості підприємця-новатора та його команди для подолання проблем “вразливості новизни” та “вразливості малого розміру”. Показано, що в умовах обмежених активів, а також висококонкурентного ринкового середовища найперспективнішим напрямом розвитку інноваційних стартапів є вибудовування ними симбіотичних відносин з авторитетними компаніями; їх динамічна взаємодія та комплементарні заходи, з одного боку, забезпечать життєздатність стартапів, з іншого, – посилять  технологічний потенціал діючого бізнесу. Виявлено особливості політики інноваційного підприємництва в країнах ОЕСР; розбудова інноваційних стартапів – це системний процес, в якому уряд створює сприятливі умови для його учасників, а також сам бере безпосередню участь: держава виступає в ролі підприємця-новатора, беручи на себе ризики інноваційної діяльності, пов’язані з невизначеністю, і одночасно виконує роль підрядника, який купує інноваційний продукт стартапів, створений за фінансової допомоги в межах бюджетних програм; така політика сприяння на всіх етапах – від розробки до впровадження та виведення на ринок сприяє ендогенному розвитку економіки та зміцненню її позиції на світовому ринку. Виявлено, що законодавство України лише фрагментарно порушує окремі аспекти функціонування суб’єктів, які формують екосистему інноваційних стартапів, не поєднуючи їх в єдину конструкцію. Це ускладнює формування та реалізацію цілеспрямованої державної політики щодо створення засадничих умов і механізмів стимулювання інноваційного підприємництва. Для усунення недоліків запропоновано нормативно-правові та інституційні зміни; рекомендовано розробити базові документи: проєкт Закону України “Про технологоорієнтовані стартапи” та проєкт “Стратегія розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України”.

 1. Heeyts, V.M. (2007). Economic growth policy based on the expansion of domestic consumption and its consequences. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 9, 14-34 [in Ukrainian]

 2. Nerlinger, E.A. (1995). Die Gründungsdynamik in technologieorientierten Industrien: Eine Analyse der IAB-Beschäftigtenstatistik. ZEW Discussion Papers. No. 95-17. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/29382/1/257467351.pdf

 3. Engelmann, R. (2016). Analyse von Unterstützungsangeboten für Startups in der Seed-Phase: Entwicklung von Kriterien zur Bewertung der Angebote für Unternehmensgründer in der Region Stuttgart. GRIN Verlag.

 4. Atkinson, R., Lind, M. (2018). Big Is Beautiful: Debunking the Myth of Small Business. MIT Press.

 5. Braunerhjelm, P., Ács, Z., Audretsch, D., Carlsson, В. (2015). The missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth. In Global Entrepreneurship, Institutions and Incentives (pp. 108-128). Edward Elgar Publishing.

 6. Baumol, W.J. (2002). Entrepreneurship, Innovation and Growth: The David-Goliath Symbiosis. Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 7, 2, 1-10.

 7. Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy.

 8. Salikhova, O., Kurchenko, O. (2020). Endogenization of industrial development through technology-oriented start-ups: the experience of the United States, lessons for Ukraine. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 60-86 [in Ukrainian]

 9. Shvab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Eksmo [in Russian]

 10. Yasuda, T. (2009). Programs to Stimulate Start-ups and Entrepreneurship in Japan: Experiences and Lessons. In National Research Council, Policy and Global Affairs, Board on Science, Technology, and Economic Policy, Committee on Comparative Innovation Policy (pp. 95-108). Best Practice for the 21st Century National Academies Press.

 11. Kurchenko, O.O. (2016). State support of start-ups in EU countries: lessons for Ukraine. Visnyk Instytutu ekonomiki ta prohnozuvannia – Bulletin of  Institute for Economics and Forecasting, 65-71 [in Ukrainian]

 12. Kurchenko, O.O. (2015). Support policy of innovative start-up in OECD. In Innovative technology and intensification development of national  production: materials of  ІІ  Intern. scient.-pract. Internet-confer., October 20–21, 2015 (pp. 287-288). Ternopil: Krоk.

 13. Kurchenko, O.O. (2016). Formation and development of start-ups in Ukraine: problems and solution approaches. Ukr. Socìum Ukrainian Society, 2 (57), 80-88 [in Ukrainian]

 14. Framework conditions for high-growth innovative enterprises (HGIE). (2017). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 15. Science technology and innovation capability gaps policy environment and evolving policy tools for sustainable development. (2014). URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ciimem4d5_en.pdf

 16. Sidenko, V.R. (2014). New global challenges and their impact on the formation of social values. Ukr. Socìum Ukrainian Society, 1, 7-21 [in Ukrainian]

 17. Salikhova, O.B., Kurchenko, O.O. (2020). The conceptual bases of the Strategy for the advancing of technology-oriented start-ups in the interests of innovative development of Ukrainian economy. Biznes InformBusiness Inform, 9, 65-75 [in Ukrainian]

Повний текст