Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інклюзія в Україні: перший досвід впровадження в оцінках експертів

253
20
Стаття(УКР)(.pdf)
Article(ENG)(.pdf)

Розглянуто ситуацію впровадження інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти України, що має забезпечити якісну освіту всім здобувачам. Надання якісної та доступної освіти, зокрема середньої, реалізує право кожної особистості на економічно незалежне життя через отримання освіти, а в подальшому – професії, що дозволить стати повноцінним актором всіх соціальних процесів, допоможе подолати ситуацію соціального виключення. Уточнено дефініцію ексклюзії, окреслено соціальні групи “виключених”, які пред­ставлені не тільки особами, які мають проблеми зі здоров’ям, але й таких, які опинились у складних життєвих ситуаціях (міграція, переселення, перебування в новому соціокультурному середовищі тощо). Окрему увагу приділено соціальній групі обдарованих дітей, які потребують професійної чутливості. Акцентовано увагу на особливостях організації навчання дітей з інвалідністю за традиційною системою, яка перейшла у спадок від Радянського Союзу, сформовано уяву щодо зміни підходів в організації освітнього процесу “особливих” дітей. Окреслено ситуацію щодо реального стану впровадження інклюзивної технології, що була масово започаткована в освітніх закладах загальної середньої освіти. Проаналізовано резуль­тати експертних інтерв’ю, що дало змогу визначити досягнення у реалізації концепції інклюзії в освітньому процесі, перші проблемні питання, з якими стикаються безпосередні учасники інклюзивного освітнього процесу, основні ризики й очікування управлінців у сфері освіти. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації освітнього процесу на засадах інклюзії.

 1. Brandon, T., Charlton, J. (2011). The lessons learned from developing an inclusive learning and teaching community of practice. International Journal of Inclusive Education, 15, 1, 165-178.

 2. Boer, A., Pijl, S.J., Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers’ attitudes towards inclusive education: a review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 15, 3, 331-353.

 3. Čagran, B., Schmidt, M. (2011). Attitudes of Slovene teachers towards the inclusion of pupils with different types of special needs in primary school. Educational Studies, 37, 2, 171-195.

 4. Rodkin, Ph.C., Farmer, T.W., Acker, R. Van, Pearl, R., Thompson, J.H., Fedora, P. (2006). Who do students with mild disabilities nominate as cool in inclusive general education classrooms? Journal of School Psychology, 44, 1, 67-84.

 5. Diker Coşkun, Y., Tosun, Ü., Macaroğlu, E. (2009). Classroom teachers’ styles of using and development materials of inclusive education. Procedia Social and Behavoiral Sciences, 1, 1, 2758-2762.

 6. Guilford, J. (1969). Intelligence Creativity and their Educational Implications. San Diego, Cal.: Robert R. Knapp, Publisher.

 7. Dobrovolskaya, T.A., Shabalina, N.B. (1991). Disabled and society. Socio-psychological integration. Socis – Sociological Studies, 5, 3-7 [in Russian]

 8. Yarskaya-Smirnova, E.R. (1999). Social construction of disability. Socis – Sociological Studies, 4, 38-44 [in Russian]

 9. Yarskaya-Smirnova, E.R., Romanov, P.V. (2005). Higher education accessibility for people with disabilities. Socis – Sociological Studies, 10, 48-56 [in Russian]

 10. Weber, M. (1990). Selected works. Moscow: Progress [in Russian]

 11. Giddens, A. (2005). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Moscow: Akademicheskii proekt [in Russian]

 12. Durkheim, E. (1996). The division of labor in the society. Moscow: Kanon [in Russian]

 13. Parsons, T. (1998). The system of modern societies. Moscow: Aspekt Press [in Russian]

 14. Erikson, E. (1959). Identity and the Life Cycle. New York: International Universities Press.

 15. Habermas, J. (2006). Moral Conciousness and Communicative Action. St. Petersburg: Nauka [in Russian]

 16. Cooley, C.H. (2000). Human Nature and the Social Order. Moscow: Ideya-Press [in Russian]

 17. Mead, G.H. (1996). Works. In V.I. Dobrenkov (Ed.), Americal sociological thought. Moscow: Publishing International university of business and management [in Russian]

 18. Mitchell, D. (2011). What really works in special and inclusive education. Moscow: Perspektiva [in Russian]

 19. Khitruk, V.V. (2016). Formation of inclusive readiness of future teachers in the conditions of higher education. Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University [in Russian]

 20. Varenova, T.V. (2013). Inclusion as a new concept of educational policy: variable forms of education for children with different starting opportunities. Narodnaja Asveta, 6, 87-91 [in Russian]

 21. Zagumennov, Yu.L. (2008). From inclusive education to an inclusive society. Stolichnoe obrazovanie segodnya, 11, 12-15 [in Russian]

 22. Lisovska, T.V. (2007). Competence approach in the conditions of inclusive education. In Inclusive education: status, problems, prospects (pp. 51-56). Minsk: Chetyre chetverti [in Russian]

 23. Smantser, A.P. (2010). Preparing future teachers to work with children in an inclusive education based on a competency-based approach. Vestnik Polotskogo universiteta. Seriya E: Pedagogicheskie nauki – Vestnik of Polotsk State University. Part E: Pedagogic Sciences, 11, 8-12 [in Russian]

 24. Martynchuk, О., Naida, Y. (2015). Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine. Science and Education Studies, III, 2 (16), 503-509.

 25. Talanchuk, P.M. (Ed.). (2018). Theoretical and methodological principles and technologies of inclusion in a higher educational institution. Experience of the University “Ukraine”. Kyiv: Open International University of Human Development “Ukraine” [in Ukrainian]

 26. Inclusive education: a textbook. (2019). Kyiv: Ukraine [in Ukrainian]

 27. Policy Guidelines on Inclusion in Education. (2009). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849_rus [in Russian]

 28. Yakushenko, L.M. (2019). Current issues of social protection of people with disabilities. Analytical note. Social Policy Series. № 9. Kyiv: National Institute for Strategic Studies. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-12/analit-yakushenko-social-policy-9-2019.pdf [in Ukrainian]

Повний текст