Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Управління персоналом як поняття міждисциплінарного значення в контексті соціально орієнтованої економіки

289
14
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто соціальну спрямованість функціонування економіки стосовно управління персоналом. За результатами аналізу, відповідно до міждисциплінарного характеру дослідження соціальної сфери економіки, під час функціонування будь-якої економічної системи відбувається постійна взаємодія та вплив трьох її суб’єктів: людини, підприємства й суспільства. Обґрунтовано, що взаємодія цих соціально-економічних суб’єктів дає змогу сформулювати мету та підкреслити тези щодо міждис­циплінарного підходу значення управління персоналом у системі соціально орієнтованої економіки. Виявлено, що для моделі “людина – підприємство” характерними міждисциплінарними зв’язками щодо управління персоналом є кадрове планування, для якого властиве розміщення персоналу, розподіл обов’язків серед працівників та їх мотивація, стратегічне прогнозування кар’єрного зростання. Висвітлено, що в соціально орієнтованій моделі економіки управління персоналом такі напрями, як HR-менеджмент, людський розвиток та особистісний розвиток, спрямовані на розкриття потреб та інтересів людини, що з’являються в процесі праці, при зміні професійної діяльності, перекваліфікації, а також є необхідними для пошуку компромісних рішень між працівником і роботодавцем. Згідно з дослідженнями, концептуальні засади взаємозв’язку соціально-економічних суб’єктів і результати їх взаємодії дають можливість визначити сутність міждисциплінарного підходу в управлінні персоналом, яка полягає у визначенні та оцінюванні соціального критерію людини та її якісної характеристики – людяності, довіри та командного духу. Окреслені в теоретичному дослідженні якісні характеристики щодо управління персоналом, застосування яких здатні сформувати соціально орієнтовану економіку для суспільства й державного устрою, що одночасно формує цінність для індивідуума, підприємства та суспільства, забезпечуючи соціальну орієнтацію державного устрою та економічної системи країни, в якій людина не займатиме другорядне місце після прибутку, грошей і капіталу.

  1. Kuratashvіlі, A.A. (2003). Philosophy of Social Purpose. A fundamentally new scientific direction – the initial theoretical basis for the formation and functioning of a truly human society and states. Tbilisi: Progress [in Russian]

  2. Havkalova, N.L., Markova, N.S. (2005). Human resource management. Kharkov: YNZHÉK [in Russian]

  3. Mykhaylova, L.I. (2007). Human resource management. Kyiv: Cul [in Ukrainian]

  4. Nykyforenko, V.H. (2013). Human resource management. Odesa: Atlant [in Ukrainian]

  5. Bratchenko, V.F. (2014). Personnel management of the organization in modern conditions. Personal, 3, 5-10 [in Ukrainian]

  6. Kuratashvili, A.A. (2003). The theory of the supremacy of the interests of the people. Fundamentally new scientific direction and system-forming theory of managerial law, the legal system of a truly human society and socio-economic sciences in general. Tbilisi: Progress [in Russian]

  7. Kuratashvili, A.A. (2003). The theory of balance of rights and responsibilities of officials. A fundamentally new scientific direction is a necessary scientific basis for the protection of human interests and socio-economic progress. Tbilisi: Progress [in Russian]

  8. Kolot, A. (2014). Interdisciplinary approach as a prerequisite for the development of economics and education. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 18-22 [in Ukrainian]

  9. Prybytkova, I. (2015). Itinerant/mobile labour markets and Ukrainians’ plans concerning migration in the period of Ukraine’s independence. Ukrayinske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin, 2 (16), 316-327 [in Ukrainian]

  10. Suprun, N. (2016). Development of corporate social responsibility in the context of the requirements of eurointegration. Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 4, 118-131 [in Ukrainian]

Повний текст