Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Європейський зелений курс в Україні: можливості та наслідки для промисловості

90
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Метою статті є визначення зобов’язань України в рамках Європейського зеленого курсу (ЄЗК), ідентифікація можливостей і наслідків для розвитку української промисловості й обгрунтування пропозицій щодо адаптації українських виробників до вимог ЄЗК. Показано, що ЄЗК посідає головне місце в європейському порядку денному і є сучасним викликом, що може змінити економіку й моделі споживання не тільки в Європейському Союзі, але й в усьому світі. Це може мати глибокі геополітичні наслідки. Обґрунтовано, що для України, яка має стійкі економічні, соціальні та політичні зв’язки з ЄС та створює нові ланцюги доданої вартості з європейськими виробниками, імплементація ЄЗК відкриває нові можливості для “зелених” трансформацій української промисловості. Виявлено, що виконання вимог ЄЗК матиме негативні наслідки для української промисловості, які пов’язані з технологічною відсталістю та фінансовою незахищеністю промислових агентів. Показано, що виконання міжнародних зобов’язань України в рамках ЄЗК та інших міжнародних угод може ускладнити доступ українських товарів на ринок ЄС через зростання торгових бар’єрів, пов’язаних з більш суворими вимогами до їх екологічності. Виявлено, що сьогодні рівень кліматичної нейтральності та екологічного навантаження на довкілля в Україні не відповідає європейським нормам, що посилює важливість адаптації української промисловості до вимог ЄЗК. Для прискорення такої адаптації запропоновано нормативно-правові й інституційні зміни, рекомендовано запровадити економічні стимули для економії енергетичних і первинних матеріальних ресурсів, сучасних методів управління відходами для мінімізації обсягів відходів і перетворення їх у ресурси, поширення екологічних інновацій та екологічно безпечних ресурсоефективних технологій для розвитку “зеленого” бізнесу.

 1. Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions. (2019, Desember 11). Brussels: The European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication _en.pdf

 2. Hryniv, L.S. (2001). Ecologically balanced economy: problems of theory. Monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian]

 3. Pearce, D.W. Turner, R.K. (1989, December 1). Economics of Natural Resources and the Environment Paperback.

 4. MacArthur, E. Foundation. URL: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

 5. Anders Wijkman and Kristian Skånberg. The Circular Economy and Benefits for Society Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Efficiency. A study report at the request of the Club of Rome with support from the MAVA Foundation. URL: https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf

 6. Stahel, W.R. (1982). Product life factor. An Inquiry into the Nature of Sustainable Societies: The Role of the Private Sector, Houston Area Research Center. URL: http://www.product-life.org/en/major-publications/the-product-life-factor

 7. Lefter, N. (2005). Quota trading. ABB Review. URL: https://library.e.abb.com/public/aadbac36bfa945e8c12570ce004b9365/p14-19.pdf [in Russian]

 8. Kvasha, T.K., Musina, L.A. (2015). Measuring of green growth in Ukraine: concepts, indicator systems, experience of formation and prospects of application. Monograph. Kyiv: Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information [in Ukrainian]

 9. Novytska, N.V. (Ed.). (2021). Ways to improve the tax on greenhouse gas emissions in Ukraine. Irpin. URL: http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc/2021_podatok_na_vykydy%20parnykovykh%20haziv.pdf [in Ukrainian]

 10. Potapenko, V.H., Khlobystov, Ye.V., Deineko, L.V., Sheludko, E.I., Gakhovych, N.H., Kushnirenko, O.M., Tsyplitska, O.O. (2019). Monitoring the greening of the economy during the implementation of the Ukraine-EU Association Agreement. Kyiv: Helvetyka. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Monitoryng-ozelenennya-ekonomiky-pry-realizatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf [in Ukrainian]

 11. Support to the government of Ukraine on updating its nationally determined contribution (NDC). C40502/8492/47661. (2020). URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/22122020/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf [in Ukrainian]

 12. Horoshkova, L.A., Khlobystov, Ye.V. (2020). The Environmental Kuznets Curve: Industrial Application For Forecasting Waste Generation And Emissions Of Harmful Substances. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii – Man and environment. Issues of neoecology, 33, 109-123 [in Ukrainian]

 13. Gakhovych, N.H., Kushnirenko, O.M. (2020). Development of value chains to increase the sustainability of Ukrainian industry in the conditions of post-COVID. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 3 (74), 62-77 [in Ukrainian]

 14. V International Ecological Forum “EcoForum – 2021”. September 14-16, 2021. Zaporizhzhia. URL: https://ziif.in.ua/eko-forum-2020-2/ [in Ukrainian]

 15. Andrusevych, A., Andrusevych, N., Kozak, Z., Kravchuk, V., Movchan, V., Sunutsia, A., Khabatiuk, O., Shor, K. (2020). European Green Course: Opportunities and Threats for Ukraine. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/european-green-dealwebfinal.pdf [in Ukrainian]

 16. World Best Practices for Green Recovery in the Time of the COVID-19 Pandemic: Opportunities for Ukraine. (2021). DIXIGroup. URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/04/dixi_greenrecovery_qr1-1.pdf [in Ukrainian]

 17. EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research. European Commission. URL: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg60

 18. Yefynenko, T.I. (2021). Post-crisis recovery of Ukraine’s economy. In Transformation of state functions in the context of globalization: a collection of abstracts of the international discussion platform on May 19, 2021 (pp. 10-17). Kyiv: Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/19.pdf [in Ukrainian]

 19. Policies and measures to prevent climate change (to report 4). (2020). Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/22122020/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf

 20. Stimulating industry to energy efficiency and climate protection. The main directions of policy formation. White book. (2020). URL: https://cdn.regulation.gov.ua/e7/8b/6c/ac/regulation.gov.ua_White%20book%20EE.pdf

Повний текст