Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Чинники громадсько-політичних практик у Європейських країнах

355
4
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглянуто чинники громадсько-політичних практик у європейських країнах. У роботі застосована множинна лінійна регресія на основі даних п’ятої хвилі Європейського соціального дослідження (ESS-5). Аналіз показав, що рівень освіти, оплачувана робота та дохід виявилися невпливовими чинниками. Натомість такі показники, як удосконалення знань і навичок, інтерес до політики та членство в політичній партії, виявилися впливовими та поширеними серед більшості європейських країн.

  1. Brady, H., Verba, S., Schlozman, K. (1995). Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. American Political Science Review, 89, 2, 271-294 [in English]

  2. Dahl, R.A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. New Haven; Lnd.: Yale UP [in English]

  3. G’idens, E. (1999). Sociologija. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

  4. Verba, S., Schlozman, K., Brady, H.E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press [in English]

  5. Verba, S. (2005). Predstavnyc’ka demokratija i demokratychni gromadjany: filosofs’ke ta empirychne rozuminnja. In O. Procenko (Ed.), Demokratija: antol. (pp. 943-982). Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian]

Повний текст