Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Концепція соціології реклами та рекламного впливу: спроба побудови

885
42
Стаття(УКР)(.pdf)

Надано визначення понять«реклама» та «соціологія реклами», проаналізовано категоріальний апарат соціологічної науки та її інструментарій. Охарактеризовано об’єкт, предмет і предметну сферу соціології реклами.

Визначено складові соціально-міфологічного, образно-іміджевого та технологічного вимірів соціології реклами.Виокремлено проблематику соціальної критики реклами.

  1. Jones M.G.The Cultural and Social Impact of Advertising on American Society. Osgoode Hall Law Journal. 1970. Vol. 8. Р. 65–89. URL: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol8/iss1/3

  2. Антонов С.Н.Социология рекламы. Социология. Санкт-Петербург: Питер, 2006. С. 339–355.

  3. Glock C., Nicosia F. Uses of Sociology in Studying «Consumption» Behavior. Journal of Marketing. 1964. July. Р. 51–54.

  4. Калиниченко С.С., Квеско Р.Б. Мифодизайн как социокультурный феномен. Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 314. № 6. С. 85–89.

  5. Лапіна В.В. Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів«надлишкового споживання» та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. № 17. С. 51–58.

Повний текст