Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Надбудовний рівень символічного універсуму: теоретичний нарис

360
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена розвитку концепції символічних універсумів та їх доменів, як царин смислотворчості, відповідальних за цілі сфери соціальних відносин.

Головна увага присвячена трьом доменам: мистецтва, філософії та науки, які належать до надбудовного рівня символічного універсуму, оскільки ці царини є найбільш відкритими до проникнення альтернативних смислів і з них починаються процеси символічної боротьби.

  1. Шульга О. Структура і боротьба символічних універсумів. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2014. № 3. С. 116–130.

  2. Шульга А. Иерархия доменов символического универсума. Соціальні виміри суспільства. 2015. Вип. 7 (18). С. 230–241.

  3. Шульга О. Мовний домен як інтегральний домен символічного універсуму. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2016. № 1. С. 83–96.

  4. Srubar I. Das Politische und das Populäre. Die Herstellung alltagsimmanenter Transzendenzdurch die Massenkultur. Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nachHusserl. Hrgg. Giovanni Leghissa, Michael Staudigl. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann, 2007. S. 229–243.

  5. Шюц А. Моцарт и философы. Избранное: Мир, светящийся смыслом. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2004. С. 595–615.

  6. Pedone N. Intersubjectivity, time and social relationship in Alfred Schutz’s philosophy of music. Axiomathes. 1995. Vol. 6. Issue 2. Р. 197–210.

  7. Кристева Ю. Избранные труды. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 656 с.

  8. Шульга О. Символічні анклави і змінисимволічних універсумів.  Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2015. № 3. С. 95–107.

Повний текст