Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка

410
11
Стаття(УКР)(.pdf)

Виявлено специфічні риси та основні проблеми розвитку волонтерського руху в Україні у2014–2015 рр., визначено перспективи його подальшого розвитку та залучення соціальних ресурсів волонтерства до вирішення проблем і викликів, що постали перед сучасним українським суспільством.

  1. Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В.  Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації. Український соціум. 2015. № 3. C. 20–28.

  2. Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Соціальні ресурси громадських об’єднань: емпіричний вимір дослідження. Український соціум. 2015. № 4. С. 54–60.

  3. Горєлов Д.М., Корнієвський О.А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські практики: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2015. 36 с.

  4. Балакірєва О.М.,  Бондар Т.В., Дмитрук Д.А. Ставлення до переселенців і волонтерської діяльності. URL: http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/Settlers%20and%20volunteerin.pdf

  5. Взаємодія держави і суспільства, символічний простір народу та українсько-російські взаємини у дзеркалі громадської думки. Жовтень 2015: інформ. бюл. / за ред. М.М. Слюсаревського. URL: http://ispp.org.ua/bibl_6.htm

  6. Народ и власть. Граждане Украины гораздо больше верят в себя, чем в избранных ими же кормчих (результаты социологического опроса) URL: http://opros2014.zn.ua/

  7. Edwards B., McCarthy J.D.  Resources and Social Movement Mobilization. The Blackwell Companion to Social Movements / edited by D.A. Snow, S .A. Soule, H. Kriesi. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 2004. P. 116–152.

Повний текст