Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Небанківський сектор кредитного ринку України: вектори піднесення

444
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Узагальнено поточні тенденції розвитку кредитних відносин в Україні з урахуванням інституційного аспекту. Визначено, що в історичному процесі становлення та розвитку кредитних відносин в Україні найбільшого поширення набуло банківське кредитування з високими показниками ринкової концентрації.

До початку фінансово-економічної кризи діяльність кредитного ринку України забезпечувала фінансове стимулювання економічного зростання країни через підвищення споживчого попиту в економіці, фінансування будівельної галузі та промислових підприємств. Проте слабка внутрішня ресурсна база вітчизняного фінансового ринку, недорозвинуте інституційне середовище, тривала жорстка монетарна політика регулятора після початку кризи та зниження рівня довіри до банківських установ призвели до замороження банківського кредитування. Водночас проявився тренд активізації діяльності небанківських кредитних установ, які протягом останніх трьох років змогли наростити кредитні портфелі, що задовольнило високий попит населення на споживче кредитування.

Незважаючи на позитивні ознаки активізації небанківського фінансового сектору України, високі темпи приросту кредитних портфелів небанківських кредитних установ і високі ставки за кредитами свідчать про небезпеку формування передумов боргової кризи для домогосподарств. У цих умовах потрібно зосередити зусилля на усуненні інституційних перешкод для розвитку інвестиційного кредитування та зниження вартості кредитів. Для цього потрібно вирішити законодавчі проблеми неможливості реалізації застав за кредитами, використання інструментів хеджування кредитних ризиків, сприяти розвитку інфраструктурних інституцій на кредитному ринку. Моніторинг ризику виникнення надмірного боргового навантаження на домогосподарства потребує посиленої уваги Уряду, регуляторів і експертів.

На даному етапі необхідно прагнути до посилення прозорості сегмента споживчого кредитування населення як БКУ, так і НБКУ, з розглядом можливостей обмеження на законодавчому рівні процентних ставок і граничних показників видачі такого виду кредитів.

  1. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Національний банк України: сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#2

  2. Інформація про стан і розвиток кредитних установ в Україні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-kreditnih-spilok.html

  3. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/rinok-fk.html

  4. Приходько А. Потребкредиты: стоит ли ждать нового бума. Лига. Финансы. URL: http://finance.liga.net/banks/2016/11/24/opinion/50714.htm

  5. Problem debt. A reportcommissioned by the Consumer Protection Partnership. 2014. URL: http://www.financialliteracy.gov.au/media/558644/report-problem-debt-a-report-commissioned-by-the-consumer-protection-partnershipa4305510.pdf

  6. Karlan D., Zinman J. Expanding Credit Access: Using Randomized Supply Decisionsto Estimate the Impacts. 2008. URL: http://karlan.yale.edu/sites/default/files/rev._financ._stud.-2010-karlan-433-64.pdf

  7. Королева А. “Черная дыра” потребительских долгов. Эксперт Online. URL: http://expert.ru/2017/03/9/kreditnyie/

  8. Бублик Є. Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечногоринку України. Економіка і прогнозування. 2014. № 3. С. 41–56.

Повний текст