Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

“Очищення” банківського сектору в Україні: ціна для суспільства та держави

388
11
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено світовий досвід роботи з неплатоспроможними банками. Визначено механізм ліквідації як найпоширенішу в українській практиці схему роботи з неплатоспроможним банком. Зауважено недоліки українського законодавства в контексті підстав для віднесення банку до категорій проблемних і неплатоспроможних.

З’ясовано основні підстави у відмові ФГВФО в задоволені позовних вимог і для скасування в судах рішень НБУ про віднесення банків до неплатоспроможних. Виокремлено основні причини зростання проблемної заборгованості, що призвело до збитковості банківської системи. Надано оцінку масштабам виведення банків з ринку у 2014–2017 рр. Зазначено, що процес “очищення” банківського сектору призвів до різкого зростання фінансового навантаження на ФГВФО, який був змушений здійснювати запозичення в Уряду. Проаналізовано вартість активів окремих неплатоспроможних банків. Установлено факти необ’єктивної оцінки майнових прав вимоги за кредитними договорами та оцінки основних засобів, що свідчить про безперспективність повернення коштів банків.

Виявлено зростання державного боргу України за рахунок знецінення національної валюти та випуску ОВДП, недоотримання податкових надходжень як наслідки процесу “очищення”. Обґрунтовано шляхи мінімізації негативного впливу процесу “очищення” банківського сектору України шляхом адекватного виконання НБУ наглядової та контролюючої функції, підвищення прозорості та ефективності діяльності ФГВФО та Держфінмоніторингу, удосконалення правового механізму захисту вкладників і кредиторів банків.

  1. Рекапіталізація банків в Україні / за ред. Н.М. Шелудько. Київ: ДУ “Ін-т еконо-міки та прогнозування НАН України”, 2012. 88 с.

  2. Guidelines for identifying and dealing with weak banks. The Basel Committee on Banking Supervision, July 2015. URL: http://www.bis.org/bcbs/publ/d330.pdf

  3. Основні принципи ефективного банківського нагляду (Основні Базельські принципи). Принцип № 11. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45251

  4. Оленчик А. Національна система гарантування вкладів фізичних осіб: виклики іпріоритети. Матеріали круглого столу ГО “Клуб банкірів” на тему: “Національнасистема гарантування вкладів: виклики і пріоритети” (23.12.2016). Київ, 2016.

  5. Украинская рулетка: граждане и бизнес потеряли в банках-банкротах свыше 300 млрд гривен. Можно ли построить в Украине европейскую систему гарантирова-ния вкладов. URL: http://forbes.net.ua/business/1416943-ukrainskaya-ruletka-grazhdane-i-biznes-poteryali-v-bankah-bankrotah-svyshe-300-mlrd-griven

  6. Сирота В., Сколотяний Ю. Нацбанк і Фонд гарантування вкладів: погана градвох “поліцейських” з величезним мінусом для суспільства. Дзеркало тижня. Україна. 2017. 18 лютого. URL: http://gazeta.zn.ua/finances/nacbank-i-fond-garantirovaniya-vkladov-plohaya-igra-dvuh-policeyskih-s-ogromnym-minusom-dlya-obschestva-_.html

Повний текст