Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Облігації внутрішніх державних позик в Україні: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку

531
16
Стаття(УКР)(.pdf)

Доведено, що в умовах трансформації національного ринку внутрішнього державного боргу закономірно змінюється характер фінансових ризиків, які впливають на об’єктивність ціноутворення на облігації внутрішніх державних позик в Україні. Проаналізовано характеристики кривих дохідності на первинному, біржовому та позабіржовому ринку ОВДП, номінованих у гривні.

Після порівняння компонентів ринку проаналізовано вплив макроекономічних чинників і зіставлено з показниками дохідності альтернативних фінансових інструментів. Встановлено, що внаслідок поєднання низки економічних і політичних факторів ринок ДЦП в Україні тривалий час не міг повноцінно функціонувати, про що свідчать, зокрема, надмірні межі (діапазони) коливань ставок дохідності у всіх сегментах ринку та відносно низький ступінь кореляції дохідності з показниками, що характеризують національну економіку та фінансовий ринок.

Така ситуація цінової нестабільності не була пов’язана з чинниками девальвації чи іншими кризовими факторами, які активізувались у 2014 р., а була характерною для ринку державних облігацій протягом всього досліджуваного інтервалу (2010–2015 рр.). Обґрунтовано, що у середньостроковій перспективі в міру відновлення макрофінансової стабільності пріоритетними завданнями розвитку ринку ДЦП має бути зниження адміністративного тиску на ринок ОВДП; зниження частки НБУ до передкризового рівня у 15–20%; уніфікація цінних паперів для підвищення ліквідності ринку через вивід цінних паперів, що не мали необхідного попиту серед інвесторів; підвищення якісних характеристик залучених фінансових ресурсів; залучення заощаджень дрібних інвесторів, здійснення залучень шляхом випуску ОВДП під конкретні інвестиційні програми, зменшення частки запозичень на покриття бюджетного дефіциту.

Акцентовано, що успішність подальшого розвитку внутрішнього ринку ДЦП значною мірою залежить від узгодження боргової політики з монетарною та фіскальною, зниження ступеня адміністративного впливу та ефективного управління портфелем ДЦП. Визначено, що розвиток ринку ДЦП вимагає створення системи середньострокового фінансового планування, що підвищить прозорість і зрозумілість боргової політики держави для внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

 1. Процько О.В. Тенденції розвитку національних ринків державних цінних паперів: висновки для України. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т./ зазаг. ред. М.Я. Азарова. Київ: ДННУ “Акад. фін.управління”, 2011. Т. 1. С. 842–851.

 2. Дорошенко І.В. Макроекономічні наслідки боргової кризи Єврозони: приклад Ірландії та Португалії. Науковий вісник НЛТУ. 2011. Вип. 21.6. С. 162–173.

 3. Козюк В.В. Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування. Фінанси України. 2012. № 1. С. 78–93.

 4. Процько О.В. Специфіка управління фінансовими ризиками на ринку державних цінних паперів. Вісник Університету банківської справи. 2011. № 3 (12). С. 87–91.

 5. Шелудько Н.М., Шкляр А.І. Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України. Фінанси України. 2011. № 12.С. 21–29.

 6. Andrzitzky J.R. Government bonds and their investors: what are the facts and do they matter? IMF Working Paper WP/12/158. 2012. 30 p.

 7. Процько О.В. Трансформація ринку державних цінних паперів в Україні. Київ, 2015. 210 с.

 8. Alexopoulou I., BundaI., Ferrando A. Determinants of government bond spreads in new EU countries. ECB Working Paper. 2009. No 1093/September. 42 p.

 9. Gopinath S. Financial markets – some regulatory issues and recent developments. URL: http://www.bis.org /review/r100113d.pdf

 10. Shin Y. Financial markets. An engine for growth. The regional economist. 2013. URL: http://www.stlouisfed.org/ publications/pub_assets/pdf/re/2013/c/financial_markets.pdf

 11. Аналітичний огляд ринку облігацій. URL: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1188

 12. Інформація щодо облігацій зовнішньої державної позики, що перебувають в обігу / Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=399507

Повний текст