Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Архетипи і уявне у формуванні сільських неоспільнот: висновки для державної політики сільського розвитку

188
19
Стаття(УКР)(.pdf)
Article(ENG)(.pdf)

Стаття містить результати дослідження щодо моделювання нових спільнот у сільській місцевості України. Моделювання враховує як можливість модернізації архетипів, так і архаїзацію індивідуального уявного. Методологія дослідження ґрунтується на теоретичному доробку Ж. Дюрана щодо структур уявного, використаному при вивченні трансформації сільських спільнот. Прикладне значення дослідження зумовлюється можливістю використання отриманих результатів при розробленні державної політики сільського розвитку. Вихідною гіпотезою дослідження було припущення, що стратифікація сучасної сільської спільноти спирається на архетипи (образи, міфи чи схеми), які підсвідомо створюють уявлення, викристалізовують імажинер і формують мислення. Суспільні процеси в сільській місцевості були еклектикою, замішаною на поєднанні “модерну” та “архаїки”. Зазначається, що старі архетипи та уявлення виявляли високу здатність до виживання і пристосування в нових умовах, демонструючи неймовірні конфігурації поєднання традиції та інновації. Звертається увага на оманливість домінуючого уявлення про те, що ринкові перетворення економіки сприятимуть формуванню виключно класу власників. Реальністю став антагонізм відносин між власниками та невласниками, які перетворилися на найманих працівників з погано захищеними правами. У наявності – “драматичний міф”, віднесений Ж. Дюраном до “нічного режиму” структури уявлення. Наголошується, що соціальні розриви, порушивши цілісність сільських спільнот, вплинули і на зміну уявлень щодо місця індивіда в локальному соціальному середовищі та його поведінку всередині громади, на основі чого змодельовано 10 соціальних груп сільських спільнот. Зроблено висновок, що формування уявного та архетипів у сільських спільнотах відбувається в середовищі, де збільшується кількість малознайомих або незнайомих людей. Поляризація сільського населення та конфронтація відносин свідчать про деструктивність соціальних процесів у сільській місцевості. Суспільство має створити штучні соціальні інститути, що регламентуватимуть людське життя і це видається надскладним завданням у контексті розмаїття архетипів сільського життя.

 1. Jung, С.G. (1994). On the psychology of the unconscious. Collected Works. Psychology of the unconscious. Moscow: Canon [in Russian]

 2. Donchenko, O. (2011). Archetypes – common in our lives (recognition of archetypes as a way to uniqueness). Psykholohiia osobystosti – Psychology of Personality, 1, 170-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2011_1_23 [in Ukrainian]

 3. Gutsol, S.Yu. (2011). Psychological features of structural components of neomythological narrative. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky”. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 1, 103-108 [in Ukrainian]

 4. Kozhemyakina, O.M. (2020). Tradition and archetype: creative bases of postmodern interpretation. Publichne upravlinniaPublic governance, 1 (21), 122-133 [in Ukrainian]

 5. Ponomarenko, L.V. (2020). Mentality of Ukrainian society and its influence on modern processes of institutionalization (archetypal approach). Publichne upravlinniaPublic governance, 1 (21), 266-278 [in Ukrainian]

 6. Sudakov, V.I. (2020). Archetypes of culture and subculture as determinants of social action and social management. Publichne upravlinniaPublic governance, 1 (21), 301-312 [in Ukrainian]

 7. Afonin, E.A., Martynov, A.Y. (2020). Tradition as a factor of integration and consolidation of Ukrainian society in postmodern conditions: an archetypal approach. Publichne upravlinniaPublic governance, 1 (21), 27-41 [in Ukrainian]

 8. Durand, G. (2015). Anthropological structures of the imaginary. URL: https://castalia.ru/translations/zhilber-dyuran-antropologicheskie-strukturyi-voobrazhaemogo-vvedenie-bespoleznyie-obrazyi [in Russian]

 9. Lozynska, T.M. (2017). Social transformations in rural areas and non-community. In New inequalities – new conflicts: ways to overcome: abstracts of reports and speeches of participants of the III Congress of the Sociological Association of Ukraine, Kharkiv, October 12–13, 2017 (pp. 185-186). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian]

 10. Lozynska, T.M. (2020). Conflict of traditionality and innovation in state formation: archetypal approach. Publichne upravlinniaPublic governance, 1 (21), 151-162 [in Ukrainian]

 11. Moshiashvili, M.M. (2016). Economic archetypes and growth models. Moscow: Higher School of Economics [in Russian]

 12. Tennis, F. (2002). Community and Society. In S.P. Bankovsky (Ed.), Theoretical Sociology: Anthology in 2 parts. Moscow: Publishing House “University” [in Russian]

 13. Expenditure and resources of households of Ukraine in 2019 year: a statistical collection. (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. URL: http: //www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf [in Ukrainian]

 14. Lozynska, T.M. (2015). Economic basis of rural communities as a factor of decentralization of power. In M.A. Lepsky (Ed.), Sustainable human development of local communities: scientific works of universities – partners of the Project of the Association of co-owners of houses for the implementation of sustainable energy efficient solutions “Local development, community-oriented” (pp. 189-197). Kyiv [in Ukrainian]

Повний текст