Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ціннісні характеристики історичної свідомості: теоретико-соціологічне осмислення

329
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті з’ясовуються питання ціннісних аспектів історичної свідомості як особливого духовного феномену, що включає в себе триєдину соціальноісторичну цілісність: минуле – сучасне – майбутнє.

Повний текст